تبلیغات
فروشگاه آنلاین - خانه های امروزی

خانه های امروزی

جمعه 18 اردیبهشت 1388  03:33 ب.ظ

نوع مطلب :

نگاهی به معماری دیروز و امروز

نویسنده: سعیده كافی


    دیروز: در چوبی با قپه های فلزی، كوبه هایی جداگانه برای مردان و زنان، دیوارهای آجری، حیاطی نقلی و آب و جارو شده كه شما را به یاد قصه میهمان های ناخوانده می اندازد، حوضی كوچك در وسط و باغچه هایی پر از گل های رنگارنگ و معطر در اطراف آن، تختی در زیر درخت بید مجنون كه قسمتی از روی حوض را پوشانده است، صدای ریزش آب بر آب از فواره وسط حوض و اتاق هایی در دور تا دور با پنجره های مشبك چوبی آذین شده با شیشه های رنگی.
امروز: كوچه ای محصور با دیوارهای بلند از سنگ های مات و براق سیاه و سفید و گاهی رنگی. سیمان و بتون، در و قاب پنجره های فلزی با شیشه های بلند یك دست و یك شكل، راه پله های باریك و روشن شده با نورهای مصنوعی. هال و پذیرایی، آشپزخانه ای اپن، اتاق هایی با درهای بسته.
    آپارتمان نشینی به شكل امروزی خود در دهه سوم یا چهارم قرن بیستم و به دنبال جنگ اول و دوم جهانی كه ویرانی های زیادی را در پی داشت، در اروپا ابداع شد. به این دلیل كه لازم بود در كشورهایی با مساحت محدود و تراكم جمعیت زیاد، برای خیل عظیمی از مردم بی سر پناه خانه های ارزان قیمت و سریع ساخته شود، بنابراین اروپاییان خانه های خود را به این شكل طراحی كردند.
    ما نیز در دانشكده های معماری خود بدون توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی این گونه معماری را آموزش دادیم و كارهایی را كه آنها انجام می دادند به عنوان سنت پذیرفتیم و همان را به مردم خود انتقال دادیم. ما هم آپارتمان ساختیم و آپارتمان نشین شدیم. آپارتمان نشینی برای ما كلاس و زندگی به سبك اروپایی برایمان مایه افتخار شد.
    ما هویت، فرهنگ و آداب و رسوم خود را فراموش كردیم، فراموش كردیم شكل زندگی ای كه پدران ما در طول چندین هزار سال طراحی كرده بودند برای این بود كه ایرانی بتواند ایرانی باقی بماند. معماری مدرن با آوردن معیارهای خاص خود ابزاری شد برای این كه انسان ایرانی از ارزش های خود فاصله بگیرد. دیگر در خانه اش به روی همه باز نباشد، دیگر همسایه ها روزها و هفته ها چشم در چشم یكدیگر نشوند و حالی از یكدیگر نپرسند. از راه پله ها آهسته بروید و بیایید، مبادا كسی شما را ببیند. نتیجه این شد كه ما انسان ایرانی را از ایرانی بودن خود دور كردیم.
    امروز، بویژه در شهر های بزرگ، چاره ای نداریم جز این كه زندگی در قوطی كبریت هایی به نام آپارتمان را كه دیگر به جای نقش مسكن (بخوانید محل آرامش و سكونت) نقش مسكن (بخوانید دارویی برای فرونشاندن موقتی درد) و هتل و خوابگاه را برای خانواده ها بازی می كنند بپذیریم. اما تغییر شكل خانه های نقلی و حیاط دار قدیمی به آپارتمان های امروزی تنها به شكل و شمایل خلاصه نمی شود، بلكه نوعی تغییر در جهان بینی نیز در ورای آن نهفته است: تبدیل جهان بینی سنتی به مدرن.
    
    بی خانمان های مدرن
    «سنت مسیر مطلوب را برای انسان مشخص می كند. سنت یك امر زنده است، نه صرفا یك قالب خشك كه مخصوص گذشته باشد. سنت مبتنی بر قوانین تكوینی جهان است و معماری سنتی چون با اصول تكوینی زندگی انسان در پیوند است، همواره زندگی روزمره انسان را تقویت می كند و به سمت امر مطلوب پیش می رود.» اینها را مهندس محمدرضا رحیم زاده در تعریف خود از سنت می گوید و ادامه می دهد: «معماری سنتی اگر چه در صورت ظاهر و در شكل متجلی است، اما تنها در ظاهر خلاصه نمی شود. باید به معماری سنتی از دیدگاهی عمیق تر و در سطح جهان بینی و اعتقاد نگاه كرد.»
    سنت نوعی معرفت است كه درون انسان رخ می دهد و در سرزمین های مختلف به شكل های مختلف بروز می كند. لذا می بینیم انسان ها در گوشه و كنار جهان آداب و رسوم مخصوص و متفاوتی دارند. حقیقت تمام این سنت ها یكی است، اما بروز آن در انسان ها متفاوت است.
    اما تفكر مدرن معرفت را علم، یعنی مجموعه ای منظم از آگاهی ها می داند. این آگاهی ها ماهیتا خود را از قیود زمانی و مكانی خارج می كنند. بنابراین فرق نمی كند شما شرقی باشید یا غربی. هر جا باشید، اصول علمی برای شما یكسان است و شیوه زندگی و اصول معماری كه بر اساس آنها تنظیم شده باشد، همه جا یك شكل خواهد بود. در تفكر مدرن و علمی، دیگر پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی اهمیت چندانی ندارد و لذا استادیار دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی معماری مدرن را ابزاری می داند برای این كه انسان امروز با وجود مجهزترین، پیشرفته ترین و كارآمدترین شكل سرپناهی كه دارد، بی خانمان باشد، به این دلیل كه از جایگاه وجودی خود به علت مبانی تفكر مدرن اخراج شده و جایگاهی پیدا نكرده است. زیرا در معماری مدرن عملایكی از وابستگی های انسان یعنی وابستگی به تاریخ و جغرافیا از او گرفته می شود و لذا مردم كم كم پیوند خود را با سرزمین و گذشته خود از دست می دهند. نتیجه گسسته شدن این پیوندها چیزی است كه این روزها زیاد می شنویم: بی هویتی نسل ها.
    وقتی انسان از سنتی بودن خود فاصله گرفت و تفكر مدرن را پذیرفت، خود را محور جهان تصور و سعی كرد جهان و هر آنچه در آن است را به شكلی كه امروز می خواهد تغییر دهد. برای این كار ابزارهای لازم را ساخت و تلاش كرد آنقدر قدرتمند شود تا بتواند تفاوت های ناشی از تغییرات محیطی را از میان ببرد.
    در نتیجه آموزش های قطعی تفكر مدرن، انسان اصول و آموزش هایی را فرا گرفت كه با ماهیت او سازگاری نداشت. در دوره پست مدرن انسان متوجه شد مسیری كه در حدود 300 سال طی كرده شكست های بنیادی در جنبه های مختلف زندگی او و از جمله معماری و شهرسازی ایجاد كرده است. نتیجه تفكر مدرن این بود كه پیوندهای انسان با جهان و با طبیعت درون و بیرون از بین رفته و به موجودی تبدیل شد كه نه خود را می شناسد و نه جایگاه خود و نه طبیعت را. ارمغان جدایی انسان از تاریخ و طبیعت چیزی نبود جز سرگشتگی و نابسامانی انسان امروز؛ لذا یك بار دیگر هویت، تاریخ و فرهنگ های مختلف انسانی مورد توجه قرار گرفت.
    
    بازگشت به خویشتن
    اگر كسی یكی از غزلیات حافظ و سعدی، یا یكی از مثنوی های بلند مولانا را برای شما بخواند، چه حس و حالی به شما دست خواهد داد؟ البته بگذرید از اجرای بعضی مجریان كه حتی شعر معمولی را هم بسختی روخوانی می كنند و تن شاعر بیچاره را در قبر به لرزه می اندازند. وقتی كسی شعری را بدرستی برای شما بازخوانی می كند، گویا تمام حس و حال شاعر گرانمایه به شما منتقل می شود. در این حالت فرق نمی كند چقدر مدرن و متجدد باشید یا در كجای این عالم زندگی كنید، مهم این است كه یك بار دیگر ایرانی می شوید. با شنیدن شاهنامه تمام غرور ملی خود را باز می یابید و هر كجای این عالم كه باشید هوای میهن به سرتان خواهد زد.
    مهندس رحیم زاده امیدوار است مسیر تازه ای در روند آموزش های دانشكده های معماری ایجاد شده و به دنبال آن وارد زندگی مردم شود و مردم این آشنایی و تشنگی را برای سنت هایی كه در قالب معماری آشكار می شود پیدا كنند كه برای آنها ارزش قائل شوند و در مواجهه با هر یك از آثار معماری سنتی همانند شنیدن شعر حافظ و سعدی دلشان بلرزد و ایرانی شوند.
    اما چاره این كار آنچنان كه این روزها زیاد می شنویم، در فرهنگ سازی و هویت سازی نیست، بلكه كاری كه باید انجام داد هویت یابی است. رحیم زاده می گوید: ما باید به بنیادهای زندگی انسان رجوع و در آنجا به كند و كاو بپردازیم تا هویت انسان ایرانی را درون زندگی انسان ایرانی دوباره بیابیم، نه این كه برای او هویت بسازیم و به شكل آیین نامه و دستورالعمل به او ابلاغ كنیم، چون به این ترتیب فقط اجازه خواهیم داد این را برای خود یك محدودیت تازه تصور كند و از آن گریزان باشد.
    در عالم سنتی هویت و فرهنگ معنای حقیقی دارند. وقتی انسان به ریشه های خود برگشت، هویت خود به خود متجلی می شود. بنابراین ما باید به جای هویت سازی به دنبال هویت یابی باشیم و هویت خود را با رجوع دوباره به ارزش ها و تعمق در ریشه های خود پیدا كنیم. اگر سنت را به درستی عرضه كنیم و معنای عمیق آن را بشناسیم و با آن روبه رو شویم می بینیم ما را در زندگی هدایت می كند؛ چون با طبیعت ما در پیوند است و سازگاری دارد و می تواند زندگی آینده ما را بهتر، زیباتر و خوشایندتر كند. انسان ایرانی اگر این ارزش ها را پیدا كند، به این دلیل كه شكل زندگی سنتی در معماری سنتی تجلی پیدا می كند، خود به خود به این سبك از معماری رو می آورد.
    
    هواپیما و اینترنت یا اسب و چاپار
    دنیای امروز دنیای سرعت و فناوری است. به هر طرف كه نگاه می كنیم ردپایی از فناوری را می بینیم. از طرف دیگر، امروز ما بخوبی با عوارض تفكر مدرن آشناییم. سوراخ شدن لایه ازن، گرم شدن كره زمین، پریشانی، ناامیدی، ترس و اضطراب دائمی بشر و بیماری هایی كه هیچ گاه سابقه نداشته اند، همه رهاورد این نوع تفكر است. تفكر مدرن حدود 300سال پیش خود را به عنوان یك مطلوب برای انسان عرضه كرد و امروز در كنار تمام مواهب خود این نگرانی را نیز به ارمغان آورده است كه آیا كره زمین باز هم قابل سكونت خواهد بود؟ با همه اینها در عصر هواپیماهای غول پیكر و اینترنت و ماهواره انتظار نداریم بشر یك بار دیگر با اسب و درشكه راه بپیماید و یا برای رساندن پیغام ها و نامه های خود از چاپارخانه ها مدد بجوید؛ لذا فكر می كنیم اگر سنت بخواهد دوباره بازگردد دچار مشكل می شویم. اما رحیم زاده معتقد است: ما باید این پرسش را دوباره مطرح كنیم كه مطلوب انسان چیست و چگونه باید به سمت این مطلوب حركت كند و می گوید: اگر سنت را به معنی قالب خشك و متحجر مربوط به گذشته نگیریم و اگر در چارچوب تفكر سنتی به این پرسش و سایر مسائل زندگی انسان عملاپاسخ دهیم، یك زندگی مدرن به معنی تازه خواهد شد كه همین امروز هم می تواند وجود داشته باشد و دیگر متعجب نمی شویم. كما این كه می بینیم در روستاهای دوردست و در كویر خراسان بعضی از روستاییان شعرهایی در ردیف شعر قدما می گویند و در عین حال از بسیاری از امكانات مدرن امروزی استفاده می كنند. تا زمانی كه امكانات نوین امروزی وارد خطوط قرمز سنت نشوند، مشكلی پیش نمی آید. سنت به شیوه های جدید زندگی بسیار منعطف و حتی خیلی متنوع تر از چیزی است كه ما در تفكر مدرن تصور می كنیم. به این دلیل كه برخلاف تفكر مدرن، سنت ذاتا ذهنی نیست و با جهان در پیوند است و چون در جهان هیچ دو ذره ای كاملاشبیه هم نیستند بنابراین سنت بسیار متنوع تر است و شیوه های زندگی سنتی متنوع تر از شیوه های زندگی مدرن خواهد بود. علت این است كه مبتنی بر واقعیت ملموس است اما تفكر مدرن مبتنی بر واقعیت ذهنی است. اما مشكل اینجاست كسانی كه پیام آور سنت هستند سطح عامیانه ای از آن را عرضه می كنند.
    
    برگردیم به خانه های قدیمی
    یكی از بارزترین ارزش های زندگی ایرانی مهمان نوازی است. ما ایرانی ها از همان ابتدا به گونه ای تربیت می شویم كه میهمان را دوست داشته باشیم و به او احترام بگذاریم. بسیاری از ما وسایلی را تهیه و نگهداری می كنیم كه شاید در طول سال جز برای میهمانی كه معلوم نیست كی بیاید، به آن نیاز نداشته باشیم. اصلایكی از معیارهای ما برای این كه از كسی بخوبی یاد كنیم این است كه می گوییم در خانه اش باز است. این ویژگی در گذشته های نه چندان دور، آن زمان كه هنوز آپارتمان نشین نشده بودیم، پر رنگ تر بود. ورودی های متنوع، حیاط و حوض و هشتی و اتاق ها، چه بزرگ و غنی و چه كوچك و فقیرانه به روی میهمان باز بود. اما شیوه ای كه ما امروز زندگی می كنیم، درها را به روی مردم بسته است. رحیم زاده معتقد است اگر بخواهیم این ارزشی را كه در زندگی ایرانی حاكم و در خانه اش همیشه باز بوده است را به بنیادی ترین شكل از بین ببریم نه باید دستور صادر كنیم و نه لازم است شعر و داستان بگوییم و تلاش كنیم، بلكه باید به او امكان تحقق پیدا كردن ندهیم و ما همین كار را داریم با معماری مان می كنیم. دوست داریم بیشترین سطح زیربنا را داشته باشیم، اگرچه كیفیت زندگی در آن به حداقل برسد و اگرچه نتوانیم از فضای باز و نیمه باز استفاده كنیم. حداكثر منفعت و بهره كشی را از سطح زیربنا می كنیم حتی به قیمت از بین رفتن ارزش ها.
    احساسی كه در این خانه های دور ساز قدیمی به شما دست می دهد را نمی توانید حتی در شیك ترین و مجلل ترین آپارتمان های امروزی تجربه كنید. ما خلقیات ایرانی را با این طراحی نامناسب برای انسان ایرانی كشتیم. انسانی كه كمابیش با سنت های ایرانی آشنایی دارد و هنوز خلق و خوی آن چندان تغییر نكرده است، در این آپارتمان ها احساس دلتنگی می كند و احساس می كند مشكلی دارد كه نمی داند چیست؛ اما مشكل این است كه نمی تواند كسی را با آزادی به خانه اش راه دهد. در خانه اش باز نیست. دیگر نمی تواند ایرانی باشد و باید با پیام كوتاه و تلفن و غیره با دوستان و خویشاوندانش ارتباط برقرار كند. مكان زندگی به ما اجازه نمی دهد ایرانی باشیم.

نوشته شده توسط: | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

cialisyoues.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:35 ب.ظ

Excellent posts. Kudos!
generic cialis levitra tesco price cialis wow cialis 20 cialis soft tabs for sale acquisto online cialis cialis canada on line cialis 100 mg 30 tablet cialis 5mg we use it 50 mg cialis dose buying cialis on internet
eddrugsgeneric.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:23 ب.ظ

Whoa quite a lot of valuable facts!
cialis online napol we like it cialis soft gel cialis tablets australia click now cialis from canada cialis 30 day trial coupon cialis rezeptfrei where cheapest cialis generic cialis pill online brand cialis nl cialis prezzo di mercato
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:20 ق.ظ

You explained it fantastically.
cialis 20 mg best price how much does a cialis cost cialis kaufen bankberweisung cialis soft tabs for sale precios cialis peru generic cialis soft gels india cialis 100mg cost cialis prezzo di mercato comprar cialis navarr cialis kaufen wo
http://canadianpharmacytousa.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:26 ب.ظ

Whoa many of fantastic tips!
canada online pharmacies buy viagra online usa canadian medications is trust pharmacy in canada legitimate canada pharmacies online pharmacies canada medication list trusted pharmacy canada top rated canadian pharmacies online canadian rxlist
http://rldta.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:15 ق.ظ

You suggested it fantastically!
viagra buy no prescription where can i buy viagra online buying viagra ireland buy sildenafil online cheap buy viagra with prescription online where can i buy viagra from buy viagra for women uk buy viagra order cheap viagra online buy viagra online with prescription
Cialis pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:39 ب.ظ

You said it very well.!
buy brand cialis cheap cialis kaufen wo chinese cialis 50 mg prix cialis once a da how do cialis pills work female cialis no prescription 200 cialis coupon cialis super kamagra import cialis look here cialis order on line
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:13 ب.ظ

This is nicely put. .
cialis generico lilly cialis generico milano rezeptfrei cialis apotheke we recommend cheapest cialis cialis diario compra are there generic cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis baratos compran uk price cialis wal mart pharmacy cialis 30 day sample
viabiovit.com/order-viagra-online-without-script.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:58 ق.ظ

Nicely put. Regards!
get prescription for viagra where to buy viagra over the counter buy viagra online cheap where to buy viagra with prescription online pharmacy uk buy viagra pfizer buy generic sildenafil online buy internet viagra how to buy cheap viagra online viagra purchase online
Buy cialis online
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:32 ب.ظ

Good knowledge. Appreciate it!
cialis 05 cialis daily cheap cialis india cialis 100mg cost generic cialis 20mg tablets free cialis buy generic cialis generic cialis at the pharmacy online prescriptions cialis how does cialis work
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 03:34 ق.ظ

You actually reported that terrifically.
we use it 50 mg cialis dose cialis tablets order cialis from india we like it cialis price cialis pills cialis name brand cheap cialis tablets for sale brand cialis generic canadian cialis buy cialis online legal
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:45 ب.ظ

Thanks a lot. Numerous content.

compare prices cialis uk generic cialis 20mg uk bulk cialis we choice cialis uk 200 cialis coupon cialis daily callus india cialis 100mg cost cialis super kamagra if a woman takes a mans cialis
Generic for viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:25 ق.ظ

Effectively spoken really! .
online generic viagra pharmacy viagra where to buy buy viagra usa online buy viagra tesco viagra tablets online buy viagra uk cheap generic viagra uk online canadian pharmacy buy viagra on line buy real viagra
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 07:09 ب.ظ

Cheers. Ample postings!

miglior cialis generico achat cialis en itali cialis tablets discount cialis cialis generico lilly calis preis cialis 20mg schweiz cialis savings card cialis generico lilly cialis side effects
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 03:31 ب.ظ

Superb data. Many thanks!
cialis 20 mg cut in half cialis sicuro in linea cialis 5 effetti collaterali buy cialis cialis tablets australia warnings for cialis tadalafil opinioni cialis generico cialis wir preise link for you cialis price
criminal legacy cheats
جمعه 4 اسفند 1396 06:05 ب.ظ
چه خبر است، فقط می خواستم بگویم، من این پست را دوست داشتم. این الهام بخش بود
در حال ارسال پست!
Rocco
جمعه 17 آذر 1396 07:11 ب.ظ
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your weblog?
My blog is in the exact same area of interest
as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you provide here.
Please let me know if this okay with you. Regards!
Dominations hack cheats
سه شنبه 7 آذر 1396 06:47 ب.ظ
بیشتر بنویسید، این همه چیزی است که باید بگویم. به معنای واقعی کلمه، به نظر می رسد همانطور که شما
بر روی ویدیو متکی به نقطه نظر شماست. شما قطعا می دانید
چه چیزی در مورد آن صحبت می کنید، چرا اطلاعات هوشمندانه ای را صرفا در هنگام ارسال فیلم ها به سایت خود می کنید، زمانی که می توانستید به ما چیزی آموزنده بدهید
خواندن؟
How do I stretch my Achilles tendon?
دوشنبه 27 شهریور 1396 12:20 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts about خانه. Regards
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 02:48 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and
was curious what all is needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty
penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% positive.
Any tips or advice would be greatly appreciated. Thanks
Why is my Achilles tendon burning?
پنجشنبه 12 مرداد 1396 07:02 ق.ظ
Heya are using Wordpress for your blog platform? I'm new to the blog world
but I'm trying to get started and create my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?

Any help would be really appreciated!
https://shontaslinger.wordpress.com
یکشنبه 8 مرداد 1396 09:00 ب.ظ
Very quickly this website will be famous amid all
blog people, due to it's good posts
Can stretching help you grow taller?
جمعه 6 مرداد 1396 09:57 ب.ظ
I'll immediately grab your rss as I can't to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
Do you've any? Please permit me realize in order that I may just subscribe.
Thanks.
gary2keith.exteen.com
دوشنبه 19 تیر 1396 03:27 ق.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this excellent blog!

I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to fresh updates and will talk about this website
with my Facebook group. Talk soon!
foot pain going up leg
جمعه 16 تیر 1396 04:57 ق.ظ
Good day very cool site!! Guy .. Beautiful .. Superb ..
I'll bookmark your web site and take the feeds additionally?

I am happy to seek out so many useful information right here in the post, we need work out more techniques in this
regard, thanks for sharing. . . . . .
std clinic near me
یکشنبه 4 تیر 1396 09:39 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا واقعا
حل و فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.

جایی درون جملات شما قادر به من مؤمن اما تنها
برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک
ممکن است را خوب به کمک پر همه کسانی شکاف.

در این رویداد شما که می توانید انجام من خواهد مطمئنا
تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
foot pain heel
یکشنبه 4 تیر 1396 06:21 ق.ظ
We're a group of volunteers and starting a brand new
scheme in our community. Your website provided us with
useful information to work on. You've done a formidable activity and our whole
neighborhood will be thankful to you.
hellenmateos.hatenablog.com
جمعه 12 خرداد 1396 11:57 ق.ظ
Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm
impressed! Very helpful info particularly the last part :) I care for such info much.
I was seeking this certain information for a very long time.
Thank you and best of luck.
bernamedell.weebly.com
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 12:19 ق.ظ
Right here is the perfect website for everyone who
wishes to understand this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually will need to…HaHa).

You certainly put a brand new spin on a topic that has been written about for a long time.
Great stuff, just great!
Cyril
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:40 ق.ظ
Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your content
seem to be running off the screen in Opera. I'm not sure if this
is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I'd
post to let you know. The style and design look great though!
Hope you get the problem resolved soon. Many thanks
manicure
پنجشنبه 31 فروردین 1396 08:43 ق.ظ
It's going to be finish of mine day, except before finish I am reading this impressive post to increase my experience.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30