تبلیغات
فروشگاه آنلاین - دودكش خورشیدی- راهكاری جدید برای تولید برق از انرژی خورشیدی

دودكش خورشیدی- راهكاری جدید برای تولید برق از انرژی خورشیدی

یکشنبه 20 اردیبهشت 1388  11:58 ق.ظ

نوع مطلب :

اساساً اگر بخواهید انرژیهای تجدید‌پذیر از كاربرد وسیعی برخوردار شوند باید كه تكنولوژی‌های ارایه شده ساده و قابل اعتماد بوده و برای كشورهای كمتر توسعه یافته نیز مشكلات فنی به همراه نداشته باشد و بتوان از منابع محدود مواد خام آنها نیز استفاده كرد. در مرحله بعدی نیز باید به آب زیاد نیاز نداشته باشد. در همینجا باید گفت كه تكنولوژی دودكش دارای این شرایط است. بررسیهای اقتصادی نشان داده است كه اگر این نیروگاهها در مقیاس بزرگ (بزرگتر یا مساوی 100 مگاوات) ساخته شوند، قیمت برق تولیدی آنها قابل مقایسه با برق نیروگاههای متداول است.

این موضوع كافی است كه بتوان انرژی خورشیدی را در مقیاسهای بزرگ نیز به خدمت گرفت. بر این اساس می‌توان انتظار داشت كه دودكشهای خورشیدی بتوانند در زمینه تولید برق برای مناطق پرآفتاب نقش مهمی را ایفا كنند.

باید توجه داشت كه تكنولوژی دودكش خورشیدی در واقع از سه عنصر اصلی تشكیل شده است كه اولی جمع‌‌كننده هوا و عنصر بعدی برج یا همان دودكش و قسمت آخر نیز توربینهای باد آن است و همه عناصر آن برای قرنها است كه بصورت شناخته شده درآمده‌اند و تركیب آنها نیز برای تولید برق در سال 1931 توسط گونتر مورد بحث قرار گرفته است. در سال 84-1983 نیز نتایج آزمایشات و بحثهای نمونه‌ای از دودكش خورشیدی كه در منطقه مانزانارس در كشور اسپانیا ساخته شده بود، ارایه شد.

در سال 1990 شلایش و همكاران در مورد قابل تعمیم بودن نتایج بدست آمده از این نمونه دودكش بحثی را ارایه كردند. در سال 1995 شلایش مجدداً این بحث را مورد بازبینی قرار داد. در ادامه در سال 1997 كریتز طرحی را برای قرار دادن كیسه‌های پر از آب در زیر سقف جمع‌آوری كننده حرارت ارایه كرد تا از این طریق انرژی حرارتی ذخیره‌سازی شود. گانون و همكاران در سال 2000 یك تجزیه و تحلیل برای سیكل ترمودینامیكی ارایه كردند و بعلاوه در سال 2003 نیز مشخصات توربین را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در همین سال روپریت و همكاران نتایج حاصل از محاسبات دینامیك سیالاتی و نیز طراحی توربین برای یك دوربین خورشیدی 200 مگاواتی را منتشر ساختند. در سال 2003 دوز سانتوز و همكاران تحلیلهای حرارتی و فنی حاصل از محاسبات حل شده به كمك كامپیوتر را ارایه كردند.
در حال حاضر در استرالیا طرح نیروگاه دودكش خورشیدی با ظرفیت 200 مگاوات در مرحله طراحی و اجرا است http://www.enviromission. Com.au. باید گفت كه استرالیا مكان مناسبی برای این فناوری است چون شدت تابش خورشید در این كشور زیاد است. در ثانی زمینهای صاف و بدون پستی و بلندی در آن زیاد است و دیگر اینكه تقاضا برای برق از رشد بالایی برخوردار است ونهایتاً اینكه دولت این كشور خود را به افزایش استفاده از انرژیهای تجدید‌پذیر ملزم كرده است و از این رو به 9500 گیگاوات ساعت برق در سال از منابع تجدید پذیر جدید نیاز دارد.


اصول كار:
هوا در زیر یك سقف شفاف كه تشعشع خورشیدی را عبور می‌دهد، گرم می‌شود. باید توجه داشت كه وجود این سقف و زمین زیر آن بعنوان یك كلكتور یا جمع‌كننده خورشیدی عمل می‌كند. در وسط این سقف شفاف یك دودكش یا برج عمودی وجود دارد كه هوای زیادی از پایین آن وارد می‌شود. باید محل اتصال سقف شفاف و این برج بصورتی باشد كه منفذی نداشته باشد و اصطلاحاً «هوا بند» شده باشد. بر همگان روشن است كه هوای گرم چون سبكتر از هوای سرد است به سمت بالای برج حركت می‌كند.

این حركت باعث ایجاد مكش در پایین برج می‌شود تا هوای گرم بیشتری را به درون بكشد و هوای سرد پیرامونی به زیر سقف شفاف وارد شود. برای اینكه بتوان این فناوری را بصورت 24 ساعته مورد استفاده قرارداد می‌توان از لوله‌ها یا كیسه‌های پرشده از آب در زیر سقف استفاده كرد. این موضوع بسیار ساده انجام می‌شود یعنی در طول روز آب حرارت را جذب كرده وگرم می‌شود و در طول شب این حرارت را آزاد می‌كند. قابل ذكر است كه باید این لوله‌ها را فقط برای یكبار با آب پر كرده و به آب اضافی نیازی نیست.

بنابراین اساس كار بدین صورت است كه تشعشع خورشیدی در این برج باعث ایجاد یك مكش به سمت بالا می‌شود كه انرژی حاصل از این مكش توسط چند مرحله توربین تعبیه شده در برج به انرژی مكانیكی تبدیل شده و سپس به برق تبدیل می‌شود.

توان خروجی:
به زبان ساده می‌توان توان خروجی برجهای خورشیدی را بصورت حاصل‌ضرب انرژی خورشیدی ورودی (Qsolar) در راندمان مربوط به جمع‌‌كننده، برج و توربین بیان كرد:
در ادامه سعی می‌شود پارامترهای قابل محاسبه مشخص شوند ودر این راستا باید گفت كه Qsolar را می‌توان بصورت حاصلضرب تشعشع افقی (Gh) درمساحت كلكتور (Acoll) نوشت.


:
بر اساس این نمایش ساده شده در بین پارامترهای دخیل در دودكش خورشیدی، مهمترین عامل در راندمان برج، ارتفاع آن است. مثلاً برای برجی به ارتفاع 1000 متر اختلاف بین محاسبات دقیق و محاسبه تقریبی ارایه شده، قابل صرفنظر كردن است.
 در یك دودكش خورشیدی چند مگاواتی، كلكتور باعث می‌شود كه دمای هوا بین 35-30 درجه سانتیگراد افزایش یابد و این به معنی سرعتی معادل m/sec15 است كه باعث حركت شتابدار هوا نخواهد شد و بنابراین برای انجام عملیات تعمیر و نگهداری می‌توان براحتی وارد آن شد و ریسك سرعت بالای هوا وجود ندارد.

توربین‌ها:
با بكارگیری توربینها، انرژی موجود در جریان هوا به انرژی مكانیكی دورانی تبدیل می‌شود. توربینهای موجود در دودكش خورشیدی شبیه توربینهای بادی نیستند و بیشتر شبیه توربینهای نیروگاههای برقابی هستند كه با استفاده از توربینهای محفظه‌دار، فشار استاتیك را به انرژی دورانی تبدیل می‌كنند

سرعت هوا در قبل و بعد از توربین تقریباً یكسان است.. توان قابل حصول در این سیستم متناسب با حاصلضرب جریان حجم هوا در واحد زمان و اختلاف فشار در توربین است. از نقطه نظر بهره‌وری بیشتر از انرژی، هدف سیستم كنترل توربین بحداكثر رساندن این حاصلضرب در تمام شرایط عملیاتی است.

مدل آزمایشی:
برای ساخت یك مدل ازمایشی، تحقیقات تئوریك مفصلی انجام شده كه آزمایشات تونل باد وسیعی را بهمراه داشت و نهایتاً در سال 1981 منجر به ساخت واحدی با توان تولید 50 كیلووات برق در منطقه مانزانارس (Manzanares) در 150 كیلومتری جنوب مادرید در كشور اسپانیا شد و این واحد از كمك مالی وزارت تحقیق و فناوری آلمان برخوردار بود.
منبع:  سایت توانیر

 

در ضمن می‌توان اینگونه طرحها را با استفاده از اعتبارات تعیین شده در معاهده كیوتو كه اصطلاحاً CDM
(Clean Development Mechanism)
خوانده می‌شوند و حتی اعتبارات دیگر سازمانهای بین‌المللی پیگیری كرد چون بسیاری از سازمانها و كشورها حاضرند جهت استفاده از نتایج و نیز توسعه اینگونه فناوریها،‌كمكهایی را به كشورهای داوطلب اعطا كنند.
یكی از بهترین روشها جهت حصول به این هدف، استفاده از انرژیهای تجدید‌پذیر است و در این راستا برای كشورهای در حال توسعه میتوان فناوری «دودكش خورشیدی» را معرفی كرد. این معرفی از آن جهت است كه قسمت عمده كار با نیروی نسبتاً غیرماهر قابل انجام است و این سیستم قادر است بدون نیاز به تعمیر و نگهداری خاص برای مدت مدیدی برق تولید كند و مناسب برای كشورهایی است كه میزان تابش خورشید در آنها زیاد است. بعلاوه نباید رشد بالای تقاضا برای برق در كشوری مانند ایران را نیز از یاد برد.
نباید از نظر دور داشت كه با افزایش قیمت سوختهای فسیلی معادلات به نفع فناوریهای مرتبط با انرژیهای تجدید‌پذیر تغییر خواهد كرد. در ثانی در كشورهایی كه دستمزد نیروی كار پایین است، هزینه تولید برق با این روش كاهش خواهد یافت چون تقریباً نیمی از هزینه ساخت یك چنین نیروگاهی مربوط به هزینه ساخت كلكتور می‌شود كه با كارگران ارزان و نسبتاً غیرماهر می‌توان براحتی آن را ساخت.

نتیجه‌گیری:
با توجه به اجرایی شدن معاهده زیست‌محیطی كیوتو پس از پیوستن روسیه و عضویت ایران در این معاهده، بنظر می‌رسد كه باید به دنبال راههایی جهت كاستن از میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای بود.
جهت اطلاع بیشتر در جدول 2 اندازه‌های مختلف فناوری دودكش خورشیدی برای ظرفیتهای مختلف تولید برق ذكر شده است.
هر چند در ابتدا ساخت برجهای مرتفع كاری سخت بنظر می‌رسد ولی نباید از نظر دور ساخت كه برج مرتفع شهر تورنتو كانادا در حال حاضر دارای 600 متر ارتفاع است و ژاپنیها در نظر دارند آسمانخراشهایی با ارتفاع 2000 متر در مناطقی بسازند كه امكان زمین لرزه آنها نیز زیاد است و نهایتاً آنكه ساخت برج میلاد در كشورمان ایران نیز تاییدی بر این مدعاست كه امروزه ساخت یك چنین سازه‌هایی دور از دسترسی نیست و ضمناً ما در ساخت سازه‌ سدهای آبی نشان داده‌ایم كه براحتی می‌توانیم سازه‌های عظیم بتنی را برپا سازیم.
تمامی نتایج بدست آمده بیانگر آن بوده است كه این فناوری از قابلیت كافی جهت استفاده در مقیاسهای بزرگتر را دارا است. بر پایه این نتایج یك سری تحقیقات توسط موسسات و دانشگاههای مختلف انجام شد تا وضعیت آن را شبیه سازی و مدلسازی كند تا بتوان نتایج این سیستم در مقیاس بزرگتر را پیشگویی كرده و قابل بررسی كرد.

تحولات آینده:
همانطور كه در ابتدای مقاله اشاره شد در آینده نزدیك قرار است یك نیروگاه دودكش خورشیدی با ظرفیت 200 مگاوات در استرالیا ساخته شود كه ارتفاع برج آن 1000 متر خواهد بود. بر اساس اطلاعات بدست آمده كشور آفریقای جنوبی نیز در نظر دارد با كمك سازمانهای بین‌المللی و نیز نهادهای سازمان ملل متحد یك نیروگاه با برجی به ارتفاع 1500 متر احداث كند تا از آن برای رفع كمبود برق خود استفاده كند. در این ارتباط باید متذكر شد كه دولت هند نیز برای اجرای این طرح در ایالت گجرات اعلام آمادگی كرده است.
یكی از مطالب قابل توجه در راهبری این مدل آزمایشی آن بود كه اسپانیایی‌ها در زیر قسمت كلكتور اقدام به كشاورزی كردند تا این امكان را نیز در طرح خود مورد بررسی قرار دهند و اصطلاحاً از زمین بصورت بهینه استفاده كنند. نتیجه این قسمت از تحقیق آن بود كه توانستند گیاه مورد نظر خود را پرورش دهند و تاثیر آن را بر رطوبت هوای زیر سقف و دیگر پارامترهای مربوطه مورد ارزیابی قرار دهند.
مدل ساخته شده در اسپانیا در سال 1982 تكمیل گشت و هدف اصلی از ساخت آن نیز گردآوری اطلاعات بود. بین اواسط 1986 تا اوایل 1989 این واحد بطور مرتب هر روز مورد استفاده قرار گرفت و برق تولیدی آن نیز به شبكه برق سراسری متصل شد. طی این دوره 32 ماهه این واحد بصورت كاملاً اتوماتیك راهبری شد. در سال 1987 در این منطقه حدود 3067 ساعت با شدت تابش w/m2 150 وجود داشته است.
در عوض لایه‌های پلاستیكی را باید درون یك قاب قرار داد و وسط آنها نیز اصطلاحاً به سمت زمین شكم می‌دهد. هرچند هزینه اولیه سرمایه‌گذاری ورقه‌های پلاستیكی كمتر است ولی در مانزانارس با گذشت زمان این لایه‌ها شكننده شدند و آسیب دیدند. البته با پیشرفت در ساخت لایه‌های مقاوم در برابر دما و اشعه ماوراء بنفش می‌توان به استفاده از پلاستیكها نیز امیداور بود.
پوشش سقف قسمت كلكتور نه تنها باید شفاف یا حداقل نیمه شفاف باشد بلكه باید محكم بوده و از قیمت قابل قبولی برخوردار باشد. برای این پوشش نوعی از ورقه‌های پلاستیكی و نیز شیشه‌ مورد توجه قرار گرفتند تا مشخص شود در درازمدت كدامیك از آنها بهتر بوده و صرفه اقتصادی دارد. باید توجه داشت كه شیشه می‌تواند سالیان سال در مقابل طوفان و باد مقاومت كرده وآسیب نبیند و در مقابل بارانهای فصلی نیز نوعی خاصیت خود تمیز كنندگی بروز می‌دهد.
هدف از این طرح تحقیقاتی، تطبیق، اندازه‌گیری محلی، مقایسه پارامترهای تئوریك و عملی و بررسی تاثیر اجزاء مختلف دودكش خورشیدی بر راندمان و نیز توان تولیدی این فناوری تحت شرایط واقعی و نیز شرایط خاص آب و هوایی بود.
در شب زمانی‌كه هوای داخل كلكتور شروع به سرد شدن می‌كند، آب داخل لوله‌ها نیز حرارت ذخیره شده در طول روز را آزاد می‌كند. ذخیره حرارت به كمك آب بسیار موثرتر از ذخیره در خاك به تنهایی است چون همانطور كه می‌دانید انتقال حرارت بین لوله و آب بسیار بیشتر از انتقال حرارت بین سطح خاك و لایه‌های زیرین است و این از آن بابت است كه ظرفیت حرارتی آب پنج برابر ظرفیت حرارتی خاك است.

برج:
برج به خودی خودنقش موتور حرارتی نیروگاه را بازی می‌كند و همانند یك لوله تحت فشار است كه به دلیل دارا بودن نسبت مناسب سطح به حجم از اتلاف اصطكاكی كمی برخوردار است. در این برج سرعت مكش به سمت بالای هوا تقریباً متناسب با افزایش دمای هوا (ΔT) در كلكتور و ارتفاع برج است.
مشخص شد كه توان تولید برق یك دودكش خورشیدی متناسب با حجم حاصل از ارتفاع برج و سطح كلكتور است یعنی می‌توان با یك برج بلند و سطح كم و یا یك برج كوتاه با سطح وسیع به یك میزان برق تولید كرد. البته اگر اتلاف اصطكاكی وارد معادلات شود دیگر موضوع فوق صادق نیست. با این وجود تا زمانی كه قطر كلكتور بیش از حد زیاد نشود می‌توان از قاعده سرانگشتی فوق استفاده كرد.

كلكتور:
هوای گرم مورد نیاز برای دودكش خورشیدی توسط پدیده گلخانه‌ای در یك محوطه‌ای كه با پلاستیك یا شیشه پوشانده شده و حدوداً چند متری از زمین فاصله دارد، ایجاد می‌شود. البته با نزدیك شدن به پایه برج، ارتفاع ناحیه پوشانده شده نیز افزایش می‌یابد تا تغییر مسیر حركت جریان هوا بصورت عمودی با كمترین اصطكاك انجام پذیرد. این پوشش باعث می‌شود كه امواج تشعشع خورشید وارد شده و تشعشعهای با طول موج بالا مجدداً از زمین گرم بازتاب كند. زمین زیر این سقف شیشه‌ای یا پلاستیكی، گرم شده و حرارت خود را به هوایی كه از بیرون وارد این ناحیه شده است و به سمت برج حركت می‌كند، پس می‌دهد.

ذخیره‌سازی:
اگر به یك ظرفیت اضافی برای ذخیره‌سازی حرارت نیاز باشد، می‌توان از لوله‌های سیاه رنگ كه با آب پر شده‌اند و بر روی زمین در داخل كلكتور قرار داده شده‌‌اند، بهره جست. این لوله‌ها را باید فقط یكبار با آب پر كرده و دو طرف آنها را بست و بنابراین تبخیر نیز رخ نخواهد داد. حجم آب درون لوله‌ها بنحوی انتخاب می‌شود كه بسته به توان خروجی نیروگاه لایه‌ای با ضخامت 20-5 سانتیمتری تشكیل شود.
با دقت در معادلات (1)، (2) و (3) می‌توان دریافت كه توان خروجی یك دودكش خورشیدی متناسب باسطح كلكتور و ارتفاع برج است.
بر اساس تخمین Boussinesq حداكثر سرعت قابل دسترسی برای جریان جابجایی آزاد بصورت زیر است:
كه دراین فرمول ΔT همان افزایش دما بین محیط و خروجی كلكتور (ورودی دودكش) است. معادل زیر بیانگر راندمان برج و پارامترهای موثر در آن است
در عمل افت فشار استاتیك ودینامیك ناشی از توربین است. در حالتی كه توربین وجود نداشته باشد می‌توان به حداكثر سرعت جریان دست یافت و تمام اختلاف فشار موجود به انرژی سینتیك تبدیل می‌شود:
می‌توان بین توان موجود دراین جریان و اختلاف فشار كل و جریان حجمی هوا وقتی كه ΔPs=0، رابطه‌ای نوشت:
راندمان برج را بصورت زیر بیان می‌كنند:
بر این اساس با افزایش ارتفاع برج، ΔPtot افزایش خواهد یافت.
البته این اختلاف فشار را می‌توان (با فرض قابل صرفنظر كردن اتلافهای اصطكاكی) به اختلاف استاتیك و دینامیك تقسیم كرد:
قابل ذكر است كه اختلاف فشار استاتیك در توربین افت می‌كند و اختلاف فشار دینامیك بیانگر انرژی سینتیك جریان هوا است.
در داخل برج جریان گرمایی ناشی از كلكتور به انرژی سینتیك (بصورت كنوكسیون) و انرژی پتانسیل (افت فشار در توربین) تبدیل می‌شود. بنابراین متوجه می‌شویم كه اختلاف دانسیته هوا كه ناشی از افزایش دما در كلكتور است، بعنوان یك نیروی محركه عمل می‌كند. هوای سبكتر موجود در برج در قسمت تحتانی و در قسمت فوقانی برج به هوای اطراف متصل است و از این رو باعث ایجاد یك حركت روبه بالا می‌شود. در یك چنین حالتی یك اختلاف فشار بین قسمت پایین برج (خروجی كلكتور) و محیط اطراف ایجاد می‌شود

نوشته شده توسط: | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 12:14 ب.ظ

You actually stated that perfectly.
tadalafil tablets prezzo cialis a buon mercato acheter cialis kamagra cialis sans ordonnance click now buy cialis brand cialis for bph miglior cialis generico cialis cost cialis therapie buying cialis on internet
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:01 ب.ظ

You stated that effectively!
buy cialis cheap 10 mg buy cialis online cheapest cialis lilly tadalafi cialis in sconto tesco price cialis cialis tablets for sale cialis per paypa cialis kaufen bankberweisung cialis arginine interactio acheter du cialis a geneve
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:17 ب.ظ

Whoa a lot of superb information!
we choice cialis pfizer india cialis official site click here cialis daily uk cialis 20 mg cialis coupons printable interactions for cialis we choice cialis uk callus cialis 50 mg soft tab cialis prezzo di mercato
buy cialis online cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:43 ق.ظ

Very good write ups. Regards!
cialis coupons printable discount cialis does cialis cause gout cialis rezeptfrei sterreich click here cialis daily uk acheter cialis kamagra cialis farmacias guadalajara cialis 5 mg para diabeticos buy cialis online interactions for cialis
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 07:19 ب.ظ

Valuable forum posts. Thanks.
cialis free trial where cheapest cialis warnings for cialis cialis rezeptfrei prices on cialis 10 mg cialis para que sirve cialis 5mg prix cialis price thailand cialis generic availability enter site natural cialis
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 08:16 ق.ظ

You actually expressed it adequately.
cialis 5 mg effetti collateral buy cialis uk no prescription prescription doctor cialis low dose cialis blood pressure only here cialis pills sublingual cialis online cialis professional yohimbe cialis canadian drugs effetti del cialis achat cialis en europe
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:22 ب.ظ

Tips clearly used!!
click now buy cialis brand cialis patent expiration generic cialis in vietnam cialis sans ordonnance cialis generico milano we recommend cheapest cialis costo in farmacia cialis effetti del cialis cialis e hiv buy cialis online nz
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 07:54 ق.ظ

Very good information. Cheers.
the best choice cialis woman cialis en mexico precio cialis great britain preis cialis 20mg schweiz american pharmacy cialis cialis therapie prices for cialis 50mg compare prices cialis uk wow look it cialis mexico no prescription cialis cheap
buy cialis pills online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:53 ب.ظ

Kudos! I enjoy it.
cialis 5mg click here take cialis cialis generic availability cialis para que sirve callus no prescription cialis cheap cialis daily cialis uk cialis 20 mg cialis professional yohimbe
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:21 ق.ظ

Whoa many of superb data!
acquisto online cialis cialis tadalafil online cialis cialis 20mg american pharmacy cialis fast cialis online cialis lilly tadalafi tadalafilo the best site cialis tablets brand cialis nl
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 08:08 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis uk next day order a sample of cialis rx cialis para comprar buy cialis cheap 10 mg wow cialis tadalafil 100mg we recommend cialis info how does cialis work cialis savings card generic cialis review uk cialis per paypa
buy cheap cialis coupon
شنبه 10 آذر 1397 06:59 ق.ظ

Very good postings. Thank you.
acquistare cialis internet cialis bula side effects for cialis cialis farmacias guadalajara tadalafil 10 mg 200 cialis coupon price cialis per pill viagra or cialis generic cialis 20mg tablets cialis daily reviews
buy cials online
جمعه 9 آذر 1397 07:42 ب.ظ

Regards! I appreciate it.
generic cialis pro buy online cialis 5mg cialis australian price we like it cialis soft gel opinioni cialis generico acheter cialis kamagra cialis generico lilly cialis great britain legalidad de comprar cialis cialis dosage
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 07:54 ق.ظ

Many thanks. A lot of stuff!

comprar cialis 10 espa241a cialis dosage amounts only now cialis 20 mg look here cialis order on line tadalafil 20mg generic cialis review uk prices for cialis 50mg how much does a cialis cost cialis 5 mg acquisto online cialis
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:44 ب.ظ

You actually revealed this well.
are there generic cialis we use it cialis online store american pharmacy cialis cipla cialis online cialis dosage amounts cheap cialis tadalafil tablets buy cialis online generic cialis purchasing cialis on the internet
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:07 ق.ظ

You actually revealed it fantastically.
cialis 5 mg effetti collateral estudios de cialis genricos cialis generic availability only best offers cialis use buying cialis in colombia where do you buy cialis recommended site cialis kanada cialis pills in singapore cialis 20 mg cut in half cialis italia gratis
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:19 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis therapie cialis daily dose generic cialis daily new zealand we choice free trial of cialis cialis kaufen bankberweisung import cialis cialis 20 mg where to buy cialis in ontario ou acheter du cialis pas cher buying cialis in colombia
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:34 ق.ظ

You said it adequately..
cialis 5 mg free generic cialis cialis bula we recommend cheapest cialis cialis great britain cialis arginine interactio cialis side effects dangers wow look it cialis mexico cialis australia org we use it cialis online store
Cialis prices
چهارشنبه 11 مهر 1397 09:44 ق.ظ

You made your stand quite clearly..
buying cialis in colombia cialis coupon cialis prezzo in linea basso try it no rx cialis cialis 100 mg 30 tablet side effects for cialis sublingual cialis online cialis arginine interactio cialis 5 mg buy we use it cialis online store
where to buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 07:46 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis pills in singapore canada discount drugs cialis what is cialis prix cialis once a da the best site cialis tablets buy cialis uk no prescription generic for cialis cialis generic tadalafil buy cialis alternative order a sample of cialis
canadian drug store
یکشنبه 1 مهر 1397 08:34 ق.ظ

Many thanks. Loads of stuff!

canadian online pharmacies how safe are canadian online pharmacies trust pharmacy canada canada drugs canadian cialis the best canadian online pharmacies canadian online pharmacies legitimate canadian pharmacies online prescriptions trust pharmacy of canada canadian viagra
http://buycialisky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:30 ق.ظ

Many thanks! I appreciate it!
we like it safe cheap cialis import cialis enter site very cheap cialis cialis daily dose generic prices for cialis 50mg click now buy cialis brand sublingual cialis online generico cialis mexico cialis e hiv cialis purchasing
viagraky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:36 ب.ظ

Incredible tons of wonderful tips!
cialis coupons printable cialis 20 mg cialis prices in england estudios de cialis genricos trusted tabled cialis softabs cialis daily dose generic purchase once a day cialis legalidad de comprar cialis buy cialis cheap 10 mg prices for cialis 50mg
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:23 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis for sale we like it safe cheap cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis 05 buy cheap cialis in uk cialis generic buy cialis online nz cialis generic tadalafil buy brand cialis nl side effects for cialis
how do i get viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:11 ق.ظ

With thanks. Valuable information!
online viagra cheap viagra buy online uk safe buy viagra online cheap sildenafil tablets where can i get viagra online viagra usa online buy viagra jelly buy viagra for men buy generic viagra ordering viagra online
babecolate.com/good-plae-to-buy-cialis-without-a-prescription.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:48 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis pills click here take cialis cialis 5 mg buy generic cialis levitra look here cialis order on line cialis per paypa cialis 5mg cialis prezzo di mercato cialis sale online click here cialis daily uk
Cialis pills
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:48 ب.ظ

This is nicely put. !
tadalafil 20 mg cialis e hiv cialis herbs cialis for sale in europa cilas we like it cialis price cialis cuantos mg hay cialis australian price cialis 5mg no prescription cialis cheap
Buy generic viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:05 ب.ظ

Great stuff, Thanks a lot!
natural viagra sildenafil pharmacy where can i buy sildenafil online sildenafil buy viagra online safely pharmacy viagra online buy viagra thailand can i buy viagra without prescription buy viagra no prescription uk buy sildenafil viagra
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 08:36 ب.ظ

Information clearly utilized!.
cialis canada on line cialis vs viagra cialis rezeptfrei only best offers 100mg cialis cialis great britain cialis vs viagra cialis 5 effetti collaterali cialis tadalafil online cialis generic cialis pills boards
Cialis canada
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:05 ب.ظ

Regards, Wonderful stuff!
cialis per paypa buy brand cialis cheap non 5 mg cialis generici cialis 5mg billiger dose size of cialis i recommend cialis generico generic cialis pill online cialis herbs click here cialis daily uk when will generic cialis be available
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30