تبلیغات
فروشگاه آنلاین - ضرب المثلهای زیبای جهان

ضرب المثلهای زیبای جهان

دوشنبه 21 اردیبهشت 1388  11:07 ق.ظ

نوع مطلب :

ضرب المثلهای زیبای جهان
 
 انسان صد سال هم زنگی نمی کند ولی غصه هزار سال را می خورد. ((چینی))
اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس. ((چینی))
اشتباه یک لحظه، یک عمر اندوه به بار می آورد. ((چینی))
ارزش دختر یک دهم ارزش پسر است! ((چینی))
اگر نخ دراز باشد ، باد بادک خیلی دور پرواز می کند. (چینی))
اگر پول داشته باشی اژدها هستی واگر پول نداشته باشی کرم. ((چینی))
اگر پیر هستید اندرز بدهید . اگر جوان هستید ، اندرز پذیر باشید ((چینی))

اگر فقیر با ثروتمند معاشرت کند ، دیگر شلوار نخواهد داشت که به پا کند. ((چینی))

آنکه تهمت می زند هزار بار می کشد و قاتل فقط یکبار ((چینی))

اول لاغرها سرمای زمستان را حس مکنند ((چینی))

اگر دوستت عسل است او را نخور. (( عربی))

آنکه اسیر عادت هست لایق زندگی نیست (( عربی))

اگر پدر پیاز باشد و مادر سیر ،چگونه می توان انتظار بوی خوش را داشت (( عربی))

اگر گریه نبود سرزمین وداع آتش می گرفت. (( عربی))

الاغ هفت طریقه شنا بلد ست ولی موقعی که آب را می بیند هر هفت طریقه را از یاد می برد.
(( ارمنی))

اگر نمی توانی پولدار شوی ، همسایه مرد پولدار شو. (( ارمنی))

آبی که پر سر و صداست، ماهی ندارد ((چاوتنک))

اشک ها زبان دارند و معنایش فقط بر کسی که گریسته است روشن است ((عبری))

ارزش پدر پس از مرگش معلوم می شود و ارزش نمک پس از تمام شدن. ((عبری))
اگر در رود خانه به سر می بری باید با تمساح دوست شوی . ((عبری))

آیا بیماریهای شرین و دواهای خوشمزه وجود دارد؟؟ ((عبری))

از دری که دارای چندین کلید است بر حذر باش. ((هندی))

اگر می خواهی بدانی شیر چه قیافه ای دارد به گربه نگاه کن. ((هندی))

از قاطر پرسیدند پدرت کیست ؟ گفت : داییم اسب است. ((فارسی))

آدم پول را پیدا مکند نه پول آدم را. ((فارسی))
زنان شلاق شیطانند. ((افغانی<پشتو>))

زن مانند سایه است :اگر به دنبالش روی فرار می کند واگر از او
فرار کنی به دنبال می افتد ((اسپانیایی))

زمان سو هانی است که از آن صدایی بر نمی خیزد(( ایتالیایی ))

زمان ، درخت بلوط را به تا بوت تبدیل می کند. ((لتوانی))

امروز همان فردایی است که دیروز اینقدر منتظرش بودی.((فارسی))

اگر به فرمان زنت عمل می کنی نام مردی را از روی خود بردار. ((آذربایجانی))
اگر دروغگو نبود،راستگو شناخته نمی شد. ((آذربایجانی))
آقا میاره نوله، خانم می ریزد تو گاله. ((آذربایجانی))
آخر شوخی به دعوا می کشد. ((آذربایجانی))
اگر دیدی یارت یار نیست ترکش عار نیست. ((آذربایجانی))


امید نصف خوشبختی است. ((ترکی))
ارباب خانه مهمان نوکر است . ((ترکی))
اگر زن حسود است بدان که ترا دوست دارد. ((ترکی))
آتش هر جا که افتد خودش جا را باز می کند. ((ترکی))
از دشمن حذر کن ولو مورچه باشد. ((ترکی))
اگر کور، کور را هدایت کندهر دو در گودال می افتند. ((کتب مقدس))
اگر از کسی متنفری ، بگذار زنده بماند. (( ژاپنی))
انسان از پیروزی چیزی را یاد نمی گیرد ولی از شکست خیلی چیزها را فرا می گیرد. (( ژاپنی))
از زنان زیبا همچنان بپرهیزید که از فلفل سرخ هندی. (( ژاپنی))
اگر دشمنت زیر پایت افتاده او را له کن. (( کردی))

از آب آرام و بی حرکت بترسید که خیلی خطر ناکتر از آبی است که جریان دارد . (( کردی))

زن زشت آینه را دوست ندارد! ((چینی))

زن نداری، غم نداری. (( عربی))

زن قبل از عروسی می گرید و مرد بعد از عروسی. (( لهستانی))

زن شکل فرشته و دل مار و عقل الاق را دارد. (( آلمانی))

آنچه ترک برداشته است باید بشکند. ((مالایا))

اگر باید بمیری ،خیلی بهتر است تمساح ترا بخورد تا اینکه ماهیان کوچک قطعه قطعه ات کنند.
((مالایا))

اگر باد نباشد درختان نمی لرزند. ((مالایا))

ابر سیاه فقط تهدید می کند. این ابر سفید است که باران می دهد ((شرقی(متفرقه)))

از کسی که گدا بوده گدایی مکن و پیش کسی هم که نوکر بوده خدمت مکن. ((اسپانیولی))

انسان باید به احمق و گاو نر راه بدهد. ((اسپانیولی))

اگر ابلهان به بازار نمی رفتند کالای بنجل به فروش نمی رفت . ((اسپانیولی))

اگر می خواهی زیاد عمر کنی ، در جوانی پیر بشو. ((اسپانیولی))
ایتالیا جای مناسبی است برای به دنیا آمدن، فرانسه برای زندگانی کردن و اسپانیا برای مردن.(اسپانیولی)
اگر می خواهی شناخته شوی ، حرف بزن. ((اسپانیولی))

اگر به زنی بگویی زیباست دیوانه می شود. ((اسپانیولی))

از کسی که با چاقوی خود دست خود را می برد نترس. ((اسپانیولی))

اگر به نوکر غذای خوب بدهی گاوه شیر بیشتری خواهد داد و گربه کمتر خواهد آشامید.

((سوئدی))

اگر تله دنبال موش برود زن نجیب هم دنبال مرد می رود.((سوئدی))

انبارهای خالی احتیاج به سقف ندارند. ((انگلیسی))

اگر نمی توانی گاز بگیری دندانت را نشان مده. ((انگلیسی))
ابر پر سر وصدا بارش ندارد. ((انگلیسی))

اگر ابر نبود قدر آفتاب معلوم نبود. ((انگلیسی))

اشک و عرق و خون هرگز بی نتیجه نمی ماند. ((انگلیسی))

اگر می خواهی آسایش داشته باشید، اول باید بدانی همسایه ات کیست و بعد خانه را بخری.
((انگلیسی))

ازدواج غذایی است که ته دم مرگ باید جویده شود ((آلمانی))

احمق بودن به هنگام خود نیز هنر است .((سوئیسی))

اسب پیر از شلاق نمی ترسد. .((سوئیسی))

ازدواج مانند نردبان است: هرچه بیشتر خمش کنید بهتر می توانید بالا بروید. ((اروپا))

از همه حسودتر چشم است. ((ایتالیایی))

اگر میخواهی ماهی فراوانی بگیری به دریا برو. ((ایتالیایی))

از دوستت به نیکی یاد کن ولی از دشمنت نه تعریف کن و نه بد گویی. ((ایتالیایی))

آخرین چیزی که از دست می رود، امید است . ((ایتالیایی))

امید، نان بیچارگان است. ((ایتالیایی))
ایتالیایی ها قبل از عمل عاقل اند؛ آلمانها در حین انجام آن ، و فرانسویها پس از انجامش.

((ایتالیایی))

آیا از همسایه ات بیزار هستی ؟ پول قرضش بده! ((ایتالیایی))

آدم شتابزده دشمن خود است. ((ایتالیایی))

اشتباه چشم را کیف پول می پر دازد. ((ایتالیایی))

از چشم زن دو نوع اشک سرازیر می شود : یکی برای ابراز غم و اندوه و دیگری بخاطر فریب
دادن! ((ایتالیایی))

اگر الاغ لگدت بزند ، تولگدش مزن. ((ایتالیایی))

افعی اژدها نمی شود مگر اینکه افعی های دیگر را ببلعد. ((لاتینی))
او کلبه کوچکی دارد ولی مال خودش است. ((لتوانی))
اگر بدهکار مرده ، بدهی اش نمرده است. ((مونتونگرویی))

احمق همیشه سرگرم آغاز کردن یک کار است . ((مونتونگرویی))

اشتباهات پزشک را خاک می پوشاند. (لهستانی))

آتش فقط از نزدیک می سوزاند ؛ یک زن زیبا ، هم از نزدیک و هم از دور می سوزاند.
((لهستانی))

آنچه انسان را گرم نگه می دارد ، نان است نه پتو. ((روسی))

اجل تقویم ندارد . ((روسی))

اسبهای ((امید)) با یورتمه می دوند ولی اسبهای تجربه آهسته گام بر می دارند. ((روسی))

ازدواج مسابقه نیست. شما همیشه می توانید به موقع به آن برسید . ((روسی))

اگر تند راه می روی بد بختی را خواهی گرفت ؛ و اگر آهسته راه بروی بد بختی تو را خواهد
گرفت. ((روسی))

این سه چیز را نباید به دیگران قرض داد:زن،سگ،اسلحه. ((روسی))

اگر مدت یک سال با آدم لنگ معاشرت کنی در پایان سال با او خواهی لنگید . ((اسکاتلندی))

اگر امید نبود دل می شکست! ((اسکاتلندی))

از کیف پولت بپرس چه باید بخری. ((اسکاتلندی))

اگر می خواهی جسمت سالم باشد زبانت را زندانی کن. ((اسکاتلندی))

اگر درخت پیر را جا به جا کنی خشک می شود. ((اسکاتلندی))

آدم تنبل عصای شیطان است. ((ولز))

آسانترین کارها شکست خوردن است. ((ولز))

آدم تمیز خیلی آسانتر کثیف می شود.((بلغارستانی))

اگر قلب حرف نزند ،دل حرف می زند. .((بلغارستانی))

آب ممکن است به خواب رود ولی دشمن بخواب نمی رود. ((بلغارستانی))

اول کار کن وبعد استراحت.((جزایر انگلیس))

اگر دو خر گوش را تعقیب کنی ،هیچ یک را شکار نخواهی کرد. ((جزایر انگلیس))

اخبار بد زود منتشر می شود. .((جزایر انگلیس))

ادب حتی گربه را خشنود می کند. ((چکواسلوکی))
اگر می خواهی گرم باشی باید دود را تحمل کنی.((چکواسلوکی))

آنچه مردان را طاس می کند گذر زمان است نه شانه. ((چکواسلوکی))

امید رؤیای بیداران است.((دانمارکی))
ما انقدر پولدار نیستیم كه كالای ارزان بخریم.((ایرلند

آب به طرف ساحل می رود و پول به طرف مرد ثروتمند. ((دانمارکی))

انسان باید با دیگرن کم و با خودش زیاد حرف بزند. ((دانمارکی))

انسان فرزند مرگ است. ((هلندی))

انسان پیرتر می شود و بیماری جوانتر. ((هلندی))

آنچه خم نمی شود می شکند.((استونی))

اول تخم را بگذار و بعد قدقد کن. ((استونی))

آنکه رنج می برد زیاد عمر می کند. ((استونی))

آدم عا قل فقط یکبار فریب می خورد.((فنلاندی))

انسان هرگز نمی افتد مگر به طرفی که به سویش تکیه می کند.((فرانسوی))

امید است که آینده را می سازد. ((فرانسوی))

اشک ، زبان خاموش اندوه است. ((فرانسوی))

اگر می خواهی یک جفت کفش محکم وخوب بسازی برای پاشنه اش از زبان زن استفاده کن هر
گز فرسوده نخواهد شد. ((فرانسوی))

انتخاب یک زن و یک هندوانه دشوار است. ((فرانسوی))

اگر توانستی جلوی زبانت را بگیری توانایی زندگانی با زن را خواهی داشت. ((فرانسوی))

اقبال و شیشه زود میشکنند. ((آلمانی))

افتادن درگل و لای ننگ نیست؛ننگ در این است که در همانجا بمانی. ((آلمانی))
استراحت دائم پا را خسته می کند. ((آلمانی))

اگر می خواهی قوی باشی نقاط ضعف خود را بدان. ((آلمانی))

آنچه که شیطان نمی تواند زن، می تواند. ((آلمانی))
آتش را نمی توان با آتش خا موش کرد.((یونانی))
اگر پوست شیر در دسترست نیست پوست روباه را بر تن کن. ((یونانی))
هرگز نگذار که دشمن بفهمد که پاهایت می لرزد (اسکاتلندی)
اگر می خواهی مرد را بسنجی او را با زن آزمایش کن و اگر می خواهی زن را بسنجی او را با طلا
و طلا را با آتش ( چینی)

انسان نه نا گهان ثروتمند می شوند و نه ناگهان خوب. ((یونانی))

اگر از گرگ در زمستان نگاهداری کنی در تابستان می خوردت. ((یونانی))

اگر بینی بین دو چشم نبود ، چشمها همدیگر را می خوردند. ((گرجستانی))
اگر باد نمی بود عنکبوتان آسمان را به تار خود مستور می کردند. ((طبرستانی))

اگر روزت کوتاه است ، سال کوتاه نیست. ((اسلواکی))
اسب تندرو زود خسته می شود. ((اسلواکی))
آنچه که تعمیر نا پذیر است ، از یاد ببر و کمتر نا راحت شو. ((اسلواکی))
اگر از پشه فرار کنی ، نیشش تیز تر خواهد بود . ((اسلواکی))
اشتباه می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ، ولی ((حقیقت)) در یک دروازه گیر می کند.
((اتازونی ))

آتش دیگ پر را نمی ترکاند. (( کیچی (سرخپوستان شمالی) ))
ابرو سلخورده تر از ریش است.((نگرویی

امروز برادر بزرگ فرداست. ((نگرویی))

آب هرگز راهش را گم نمی کند. ((بانتو))

اگر عاشق می شوی عاشق ماه شو و اگر می خواهی دزدی کنی؛شتر بدزد.((مصری))
انگلیسی:
زن شری است مورد نیاز.

زن فقط یک چیز را پنهان نگاه می‌دارد آنهم چیزی است که نمی‌داند.
هلندی:

وقتی زن خوب در خانه باشد، خوشی از در و دیوار می ریزد.

استونی:
از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر.

فرانسوی:

آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.

انتخاب زن و هندوانه مشکل است.

بدون زن، مرد موجودی خشن و نخراشیده بود.

آلمانی:

کاری را که شیطان از عهده بر نیاید زن انجام می‌دهد.

وقتی زنی می‌میرد یک فتنه از دنیا کم می‌شود.

کسی که زن ثروتمند بگیرد آزادی خود را فروخته است.

آنکه را خدا زن داد، صبر همه داده.

گریه زن، دزدانه خندیدن است.

یونانی:

شرهای سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.

برای مردم مهم نیست که زن بگیرد یا نگیرد، زیرا در هر دو صورت پشیمان خواهد شد.

گرجی‌ها:

اسلحه زن اشک اوست.

ایتالیایی:

اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نیست.

زناشویی را ستایش کن اما زن نگیر.

زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن

چشم بیش از گوش اعتماد کن. ((چینی))

با زنت مشورت بکن ولی درست بر عکس آنچه می گوید عمل بکن. ((چینی))

با روباه ، روباه صفت باش. ((عربی

بزرگی به علم است نه حسب و نسب. ((عربی))
با یهودی شام بخور ولی در خانه نصرانی بخواب! ((عربی))

بی گناه را کتک بزن تا گناهکار اعتراف کند! ((عربی))

بهشت زیرپای مادران است. ((عربی))
به فکر اینکه پاد زهر داری ، زهر مخور. ((عربی))
برد باری دوای دنیاست. ((عربی
با اینکه خیلی زیاد می دانی با کلاهت مشورت کن. ((ارمنی))

بادوستت شام بخور ولی با او معامله مکن. ((ارمنی))
بدبختی و خوشبختی دو خواهرند. ((ارمنی))
بهتر است زن کور باشد تا خیلی زیبا. ((برمائی))
ببر بچه های خود رانمی خورد. ((برنئو))

باران همسر زمین است . ((عبری))
بدون زن ، خانه اقامتگاه شیطان بیش نیست. ((عبری))

بچه پزشک ، از دوا می میرد نه از بیماری.((عبری))

برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش. ((هندی))

باد آورده را باد همی برد ((فارسی))

برادران جنگ کنند دشمنان باور کنند. ((فارسی))

بالای سیاهی رنگی نیست. ((فارسی))

به کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. ((فارسی))

برای عاشق بغداد دور نیست . ((آذربایجانی))

بر سوگند کسی که زیاد سوگند می خورد اعتماد مکن. ((آذربایجانی))

بازار نه پدر را می شناسد نه مادر را.((ترکی))
بخاطر یک گل سرخ ، باغبان نوکر هزار خار می شود.((ترکی))

برای مورچه چند قطره باران است . ((ژاپنی))
برای آدم خواب آلود ، بالش لازم نیست. (( افغانی (پشتو) ))

به زنی که ریش دارد از دور سلام کن.((اسپانیولی))

برای اینکه زندگی زنا شویی آرام باشد شوهر باید کر وزن باید کور باشد . ((اسپانیولی))

بگذار اول کسانی بروند که راه را بلدند. ((آلبانی))

با سگان بخور و با گرگان زوزه بکش . ((آلبانی))

برای بازرگان یک چشم کافی است ولی برای مشتری حتی صد چشم کم است. ((باسک))

به خاطر سایه الاغ که دعوا نمی کنند.(( انگلیسی))


برای خودت دعا کن ؛من سالمم. ((آلمانی))

بوسه مرد بی سیبیل مثل نان بی پنیر است. ((آلمانی))

یکبار بازی کردن بهتر از هیچ کار نکردن است. ((سوئیسی))

بهترین دوست انسان در آئینه است. ((اروپا))

برای بهانه گیر بهانه همیشه موجود است. ((ایتا لیایی))

برای دشمنی که در حال فرار است پلی از طلا بساز.((ایتالیایی))

به نسیه بخر وبه نقد بفروش. ((لاتینی))

بزرگترین محبت ها ، مهر مادر است ؛ بعد از آن مهر سگ است و بعد از آن مهر عشوقه.
((لهستانی))

بد بختی سوار بر اسب می آید و پیاده می رود.(( لهستانی))

بهار یک دوشیزه است ؛ تابستان یک مادر؛ خزان یک زن بیوه ، و زمستان یک پدر زن.
(( لهستانی))

به آب در صحرا و همچین به زن در خانه نبایستی اطمینان داشت.(( روسی ))

با گرگ دوستی کنید ولی همواره تبری در دست نگاهدارید. (( روسی))

برای تولد فقط یک طریق هست و برای مردن هزار طریق. ((طبرستانی))

بینی سگ همیشه سرد است. ((لیبو))

به کرم ابریشم برگ نشان ندهید. ((کنگوی بلژیک


نوشته شده توسط: | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

where can i buy cheap viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:17 ق.ظ

Lovely write ups. Kudos.
is it legal to buy viagra online best place to buy online viagra how to purchase viagra where buy viagra viagra pharmacy prices sildenafil prescription online sildenafil uk buy now viagra viagra purchase online how to buy real viagra
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:40 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis 20 mg best price enter site 20 mg cialis cost cialis 05 cialis daily dose size of cialis viagra vs cialis vs levitra order cialis from india bulk cialis tadalafil 20mg click here to buy cialis
Cialis pills
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:14 ب.ظ

Good knowledge. Thank you!
generic cialis in vietnam cialis online nederland generic cialis 20mg tablets cialis e hiv cialis alternative cialis coupons printable cialis per paypa cialis dose 30mg interactions for cialis 40 mg cialis what if i take
Viagra daily
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:38 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
buy viagra online india getting viagra online buy viagra online canadian pharmacy how to buy cheap viagra online viagra generic buy viagra locally buying viagra online safe buy viagra online order buy viagra from usa cheap viagra tablets
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 08:18 ب.ظ

This is nicely put. !
cialis daily dose generic low cost cialis 20mg cialis 100 mg 30 tablet prix de cialis cialis farmacias guadalajara cialis for sale in europa cialis farmacias guadalajara cialis generic tadalafil buy cialis for sale south africa cialis 20mg prix en pharmacie
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:51 ب.ظ

Thank you! Quite a lot of forum posts.

only now cialis 20 mg we use it cialis online store cialis 30 day trial coupon if a woman takes a mans cialis buy original cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne acheter du cialis a geneve cialis per paypa click here take cialis cialis herbs
Buy cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:46 ب.ظ

Kudos, Great information!
cialis 5mg prix cialis 30 day trial coupon we like it safe cheap cialis cialis dosage amounts cialis prezzo di mercato calis cialis sale online cialis 5 mg scheda tecnica we choice cialis uk purchase once a day cialis
Eldon
جمعه 17 آذر 1396 05:58 ب.ظ
Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words
in your content seem to be running off the screen in Opera.
I'm not sure if this is a format issue or something to do with web
browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks
ask a psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:09 ب.ظ
می توانید در این خصوص بیشتر به ما بگویید؟ من دوست دارم اطلاعات بیشتری پیدا کنم
What causes the heels of your feet to burn?
دوشنبه 9 مرداد 1396 05:36 ب.ظ
What i don't realize is in truth how you are not really much more smartly-liked than you may be now.
You're very intelligent. You realize thus significantly when it comes
to this matter, produced me individually
imagine it from numerous varied angles. Its like women and men are not fascinated except it is one thing
to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding.
Always deal with it up!
How do you grow?
جمعه 6 مرداد 1396 11:30 ب.ظ
Very good article! We will be linking to this particularly great post
on our site. Keep up the great writing.
Can you increase your height by stretching?
جمعه 6 مرداد 1396 10:27 ب.ظ
Remarkable things here. I'm very happy to look your article.

Thank you a lot and I am having a look ahead to touch you.

Will you please drop me a e-mail?
juan8benjamin1.exteen.com
شنبه 31 تیر 1396 01:30 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts about ضرب. Regards
raymond3moss7.jimdo.com
دوشنبه 12 تیر 1396 06:44 ق.ظ
Greetings from Florida! I'm bored to death at work so I decided to
check out your blog on my iphone during lunch break.

I really like the knowledge you provide here and can't wait
to take a look when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful site!
foot pain diabetes
شنبه 10 تیر 1396 07:37 ب.ظ
Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i
read this article i thought i could also create comment due to this sensible piece of writing.
at home std test kit
یکشنبه 4 تیر 1396 11:04 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا واقعا
حل و فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع موفق به من مؤمن
متاسفانه فقط برای کوتاه در حالی که.
من هنوز مشکل خود را با فراز
در مفروضات و شما ممکن است را سادگی به پر همه کسانی شکاف.
که شما در واقع که می توانید انجام من خواهد قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
jumbledhitch2418.jimdo.com
یکشنبه 21 خرداد 1396 11:12 ب.ظ
I'm so happy to read this. This is the kind of manual that needs
to be given and not the accidental misinformation that
is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.
mooneymykdikzvjp.sosblogs.com
پنجشنبه 18 خرداد 1396 09:43 ب.ظ
I am not sure where you're getting your info, but good topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for great info I was looking for this information for my mission.
https://johnettestovel.wordpress.com
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 07:14 ق.ظ
I all the time used to study piece of writing in news papers but now
as I am a user of web thus from now I am using net for articles, thanks to web.
http://SharenDelagado.bravesites.com/entries/general/What-Can-Be-Done-For-Hammer-Toe-Pain-Relief
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 02:28 ق.ظ
I will right away seize your rss as I can not to find your
email subscription link or e-newsletter service.
Do you've any? Kindly allow me recognise
in order that I may just subscribe. Thanks.
Gwendolyn
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:23 ب.ظ
This piece of writing is really a pleasant one it assists new web people, who are wishing in favor of blogging.
Shantae
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:35 ق.ظ
If you want to take a great deal from this post then you have to apply
these techniques to your won weblog.
manicure
شنبه 2 اردیبهشت 1396 11:12 ق.ظ
Hey! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through some of the
post I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy
I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!
manicure
پنجشنبه 31 فروردین 1396 10:34 ق.ظ
Hello to all, the contents existing at this web page
are genuinely awesome for people experience, well, keep up the nice work fellows.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر