تبلیغات
فروشگاه آنلاین - ضرب المثلهای زیبای جهان

ضرب المثلهای زیبای جهان

دوشنبه 21 اردیبهشت 1388  11:07 ق.ظ

نوع مطلب :

ضرب المثلهای زیبای جهان
 
 انسان صد سال هم زنگی نمی کند ولی غصه هزار سال را می خورد. ((چینی))
اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس. ((چینی))
اشتباه یک لحظه، یک عمر اندوه به بار می آورد. ((چینی))
ارزش دختر یک دهم ارزش پسر است! ((چینی))
اگر نخ دراز باشد ، باد بادک خیلی دور پرواز می کند. (چینی))
اگر پول داشته باشی اژدها هستی واگر پول نداشته باشی کرم. ((چینی))
اگر پیر هستید اندرز بدهید . اگر جوان هستید ، اندرز پذیر باشید ((چینی))

اگر فقیر با ثروتمند معاشرت کند ، دیگر شلوار نخواهد داشت که به پا کند. ((چینی))

آنکه تهمت می زند هزار بار می کشد و قاتل فقط یکبار ((چینی))

اول لاغرها سرمای زمستان را حس مکنند ((چینی))

اگر دوستت عسل است او را نخور. (( عربی))

آنکه اسیر عادت هست لایق زندگی نیست (( عربی))

اگر پدر پیاز باشد و مادر سیر ،چگونه می توان انتظار بوی خوش را داشت (( عربی))

اگر گریه نبود سرزمین وداع آتش می گرفت. (( عربی))

الاغ هفت طریقه شنا بلد ست ولی موقعی که آب را می بیند هر هفت طریقه را از یاد می برد.
(( ارمنی))

اگر نمی توانی پولدار شوی ، همسایه مرد پولدار شو. (( ارمنی))

آبی که پر سر و صداست، ماهی ندارد ((چاوتنک))

اشک ها زبان دارند و معنایش فقط بر کسی که گریسته است روشن است ((عبری))

ارزش پدر پس از مرگش معلوم می شود و ارزش نمک پس از تمام شدن. ((عبری))
اگر در رود خانه به سر می بری باید با تمساح دوست شوی . ((عبری))

آیا بیماریهای شرین و دواهای خوشمزه وجود دارد؟؟ ((عبری))

از دری که دارای چندین کلید است بر حذر باش. ((هندی))

اگر می خواهی بدانی شیر چه قیافه ای دارد به گربه نگاه کن. ((هندی))

از قاطر پرسیدند پدرت کیست ؟ گفت : داییم اسب است. ((فارسی))

آدم پول را پیدا مکند نه پول آدم را. ((فارسی))
زنان شلاق شیطانند. ((افغانی<پشتو>))

زن مانند سایه است :اگر به دنبالش روی فرار می کند واگر از او
فرار کنی به دنبال می افتد ((اسپانیایی))

زمان سو هانی است که از آن صدایی بر نمی خیزد(( ایتالیایی ))

زمان ، درخت بلوط را به تا بوت تبدیل می کند. ((لتوانی))

امروز همان فردایی است که دیروز اینقدر منتظرش بودی.((فارسی))

اگر به فرمان زنت عمل می کنی نام مردی را از روی خود بردار. ((آذربایجانی))
اگر دروغگو نبود،راستگو شناخته نمی شد. ((آذربایجانی))
آقا میاره نوله، خانم می ریزد تو گاله. ((آذربایجانی))
آخر شوخی به دعوا می کشد. ((آذربایجانی))
اگر دیدی یارت یار نیست ترکش عار نیست. ((آذربایجانی))


امید نصف خوشبختی است. ((ترکی))
ارباب خانه مهمان نوکر است . ((ترکی))
اگر زن حسود است بدان که ترا دوست دارد. ((ترکی))
آتش هر جا که افتد خودش جا را باز می کند. ((ترکی))
از دشمن حذر کن ولو مورچه باشد. ((ترکی))
اگر کور، کور را هدایت کندهر دو در گودال می افتند. ((کتب مقدس))
اگر از کسی متنفری ، بگذار زنده بماند. (( ژاپنی))
انسان از پیروزی چیزی را یاد نمی گیرد ولی از شکست خیلی چیزها را فرا می گیرد. (( ژاپنی))
از زنان زیبا همچنان بپرهیزید که از فلفل سرخ هندی. (( ژاپنی))
اگر دشمنت زیر پایت افتاده او را له کن. (( کردی))

از آب آرام و بی حرکت بترسید که خیلی خطر ناکتر از آبی است که جریان دارد . (( کردی))

زن زشت آینه را دوست ندارد! ((چینی))

زن نداری، غم نداری. (( عربی))

زن قبل از عروسی می گرید و مرد بعد از عروسی. (( لهستانی))

زن شکل فرشته و دل مار و عقل الاق را دارد. (( آلمانی))

آنچه ترک برداشته است باید بشکند. ((مالایا))

اگر باید بمیری ،خیلی بهتر است تمساح ترا بخورد تا اینکه ماهیان کوچک قطعه قطعه ات کنند.
((مالایا))

اگر باد نباشد درختان نمی لرزند. ((مالایا))

ابر سیاه فقط تهدید می کند. این ابر سفید است که باران می دهد ((شرقی(متفرقه)))

از کسی که گدا بوده گدایی مکن و پیش کسی هم که نوکر بوده خدمت مکن. ((اسپانیولی))

انسان باید به احمق و گاو نر راه بدهد. ((اسپانیولی))

اگر ابلهان به بازار نمی رفتند کالای بنجل به فروش نمی رفت . ((اسپانیولی))

اگر می خواهی زیاد عمر کنی ، در جوانی پیر بشو. ((اسپانیولی))
ایتالیا جای مناسبی است برای به دنیا آمدن، فرانسه برای زندگانی کردن و اسپانیا برای مردن.(اسپانیولی)
اگر می خواهی شناخته شوی ، حرف بزن. ((اسپانیولی))

اگر به زنی بگویی زیباست دیوانه می شود. ((اسپانیولی))

از کسی که با چاقوی خود دست خود را می برد نترس. ((اسپانیولی))

اگر به نوکر غذای خوب بدهی گاوه شیر بیشتری خواهد داد و گربه کمتر خواهد آشامید.

((سوئدی))

اگر تله دنبال موش برود زن نجیب هم دنبال مرد می رود.((سوئدی))

انبارهای خالی احتیاج به سقف ندارند. ((انگلیسی))

اگر نمی توانی گاز بگیری دندانت را نشان مده. ((انگلیسی))
ابر پر سر وصدا بارش ندارد. ((انگلیسی))

اگر ابر نبود قدر آفتاب معلوم نبود. ((انگلیسی))

اشک و عرق و خون هرگز بی نتیجه نمی ماند. ((انگلیسی))

اگر می خواهی آسایش داشته باشید، اول باید بدانی همسایه ات کیست و بعد خانه را بخری.
((انگلیسی))

ازدواج غذایی است که ته دم مرگ باید جویده شود ((آلمانی))

احمق بودن به هنگام خود نیز هنر است .((سوئیسی))

اسب پیر از شلاق نمی ترسد. .((سوئیسی))

ازدواج مانند نردبان است: هرچه بیشتر خمش کنید بهتر می توانید بالا بروید. ((اروپا))

از همه حسودتر چشم است. ((ایتالیایی))

اگر میخواهی ماهی فراوانی بگیری به دریا برو. ((ایتالیایی))

از دوستت به نیکی یاد کن ولی از دشمنت نه تعریف کن و نه بد گویی. ((ایتالیایی))

آخرین چیزی که از دست می رود، امید است . ((ایتالیایی))

امید، نان بیچارگان است. ((ایتالیایی))
ایتالیایی ها قبل از عمل عاقل اند؛ آلمانها در حین انجام آن ، و فرانسویها پس از انجامش.

((ایتالیایی))

آیا از همسایه ات بیزار هستی ؟ پول قرضش بده! ((ایتالیایی))

آدم شتابزده دشمن خود است. ((ایتالیایی))

اشتباه چشم را کیف پول می پر دازد. ((ایتالیایی))

از چشم زن دو نوع اشک سرازیر می شود : یکی برای ابراز غم و اندوه و دیگری بخاطر فریب
دادن! ((ایتالیایی))

اگر الاغ لگدت بزند ، تولگدش مزن. ((ایتالیایی))

افعی اژدها نمی شود مگر اینکه افعی های دیگر را ببلعد. ((لاتینی))
او کلبه کوچکی دارد ولی مال خودش است. ((لتوانی))
اگر بدهکار مرده ، بدهی اش نمرده است. ((مونتونگرویی))

احمق همیشه سرگرم آغاز کردن یک کار است . ((مونتونگرویی))

اشتباهات پزشک را خاک می پوشاند. (لهستانی))

آتش فقط از نزدیک می سوزاند ؛ یک زن زیبا ، هم از نزدیک و هم از دور می سوزاند.
((لهستانی))

آنچه انسان را گرم نگه می دارد ، نان است نه پتو. ((روسی))

اجل تقویم ندارد . ((روسی))

اسبهای ((امید)) با یورتمه می دوند ولی اسبهای تجربه آهسته گام بر می دارند. ((روسی))

ازدواج مسابقه نیست. شما همیشه می توانید به موقع به آن برسید . ((روسی))

اگر تند راه می روی بد بختی را خواهی گرفت ؛ و اگر آهسته راه بروی بد بختی تو را خواهد
گرفت. ((روسی))

این سه چیز را نباید به دیگران قرض داد:زن،سگ،اسلحه. ((روسی))

اگر مدت یک سال با آدم لنگ معاشرت کنی در پایان سال با او خواهی لنگید . ((اسکاتلندی))

اگر امید نبود دل می شکست! ((اسکاتلندی))

از کیف پولت بپرس چه باید بخری. ((اسکاتلندی))

اگر می خواهی جسمت سالم باشد زبانت را زندانی کن. ((اسکاتلندی))

اگر درخت پیر را جا به جا کنی خشک می شود. ((اسکاتلندی))

آدم تنبل عصای شیطان است. ((ولز))

آسانترین کارها شکست خوردن است. ((ولز))

آدم تمیز خیلی آسانتر کثیف می شود.((بلغارستانی))

اگر قلب حرف نزند ،دل حرف می زند. .((بلغارستانی))

آب ممکن است به خواب رود ولی دشمن بخواب نمی رود. ((بلغارستانی))

اول کار کن وبعد استراحت.((جزایر انگلیس))

اگر دو خر گوش را تعقیب کنی ،هیچ یک را شکار نخواهی کرد. ((جزایر انگلیس))

اخبار بد زود منتشر می شود. .((جزایر انگلیس))

ادب حتی گربه را خشنود می کند. ((چکواسلوکی))
اگر می خواهی گرم باشی باید دود را تحمل کنی.((چکواسلوکی))

آنچه مردان را طاس می کند گذر زمان است نه شانه. ((چکواسلوکی))

امید رؤیای بیداران است.((دانمارکی))
ما انقدر پولدار نیستیم كه كالای ارزان بخریم.((ایرلند

آب به طرف ساحل می رود و پول به طرف مرد ثروتمند. ((دانمارکی))

انسان باید با دیگرن کم و با خودش زیاد حرف بزند. ((دانمارکی))

انسان فرزند مرگ است. ((هلندی))

انسان پیرتر می شود و بیماری جوانتر. ((هلندی))

آنچه خم نمی شود می شکند.((استونی))

اول تخم را بگذار و بعد قدقد کن. ((استونی))

آنکه رنج می برد زیاد عمر می کند. ((استونی))

آدم عا قل فقط یکبار فریب می خورد.((فنلاندی))

انسان هرگز نمی افتد مگر به طرفی که به سویش تکیه می کند.((فرانسوی))

امید است که آینده را می سازد. ((فرانسوی))

اشک ، زبان خاموش اندوه است. ((فرانسوی))

اگر می خواهی یک جفت کفش محکم وخوب بسازی برای پاشنه اش از زبان زن استفاده کن هر
گز فرسوده نخواهد شد. ((فرانسوی))

انتخاب یک زن و یک هندوانه دشوار است. ((فرانسوی))

اگر توانستی جلوی زبانت را بگیری توانایی زندگانی با زن را خواهی داشت. ((فرانسوی))

اقبال و شیشه زود میشکنند. ((آلمانی))

افتادن درگل و لای ننگ نیست؛ننگ در این است که در همانجا بمانی. ((آلمانی))
استراحت دائم پا را خسته می کند. ((آلمانی))

اگر می خواهی قوی باشی نقاط ضعف خود را بدان. ((آلمانی))

آنچه که شیطان نمی تواند زن، می تواند. ((آلمانی))
آتش را نمی توان با آتش خا موش کرد.((یونانی))
اگر پوست شیر در دسترست نیست پوست روباه را بر تن کن. ((یونانی))
هرگز نگذار که دشمن بفهمد که پاهایت می لرزد (اسکاتلندی)
اگر می خواهی مرد را بسنجی او را با زن آزمایش کن و اگر می خواهی زن را بسنجی او را با طلا
و طلا را با آتش ( چینی)

انسان نه نا گهان ثروتمند می شوند و نه ناگهان خوب. ((یونانی))

اگر از گرگ در زمستان نگاهداری کنی در تابستان می خوردت. ((یونانی))

اگر بینی بین دو چشم نبود ، چشمها همدیگر را می خوردند. ((گرجستانی))
اگر باد نمی بود عنکبوتان آسمان را به تار خود مستور می کردند. ((طبرستانی))

اگر روزت کوتاه است ، سال کوتاه نیست. ((اسلواکی))
اسب تندرو زود خسته می شود. ((اسلواکی))
آنچه که تعمیر نا پذیر است ، از یاد ببر و کمتر نا راحت شو. ((اسلواکی))
اگر از پشه فرار کنی ، نیشش تیز تر خواهد بود . ((اسلواکی))
اشتباه می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ، ولی ((حقیقت)) در یک دروازه گیر می کند.
((اتازونی ))

آتش دیگ پر را نمی ترکاند. (( کیچی (سرخپوستان شمالی) ))
ابرو سلخورده تر از ریش است.((نگرویی

امروز برادر بزرگ فرداست. ((نگرویی))

آب هرگز راهش را گم نمی کند. ((بانتو))

اگر عاشق می شوی عاشق ماه شو و اگر می خواهی دزدی کنی؛شتر بدزد.((مصری))
انگلیسی:
زن شری است مورد نیاز.

زن فقط یک چیز را پنهان نگاه می‌دارد آنهم چیزی است که نمی‌داند.
هلندی:

وقتی زن خوب در خانه باشد، خوشی از در و دیوار می ریزد.

استونی:
از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر.

فرانسوی:

آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.

انتخاب زن و هندوانه مشکل است.

بدون زن، مرد موجودی خشن و نخراشیده بود.

آلمانی:

کاری را که شیطان از عهده بر نیاید زن انجام می‌دهد.

وقتی زنی می‌میرد یک فتنه از دنیا کم می‌شود.

کسی که زن ثروتمند بگیرد آزادی خود را فروخته است.

آنکه را خدا زن داد، صبر همه داده.

گریه زن، دزدانه خندیدن است.

یونانی:

شرهای سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.

برای مردم مهم نیست که زن بگیرد یا نگیرد، زیرا در هر دو صورت پشیمان خواهد شد.

گرجی‌ها:

اسلحه زن اشک اوست.

ایتالیایی:

اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نیست.

زناشویی را ستایش کن اما زن نگیر.

زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن

چشم بیش از گوش اعتماد کن. ((چینی))

با زنت مشورت بکن ولی درست بر عکس آنچه می گوید عمل بکن. ((چینی))

با روباه ، روباه صفت باش. ((عربی

بزرگی به علم است نه حسب و نسب. ((عربی))
با یهودی شام بخور ولی در خانه نصرانی بخواب! ((عربی))

بی گناه را کتک بزن تا گناهکار اعتراف کند! ((عربی))

بهشت زیرپای مادران است. ((عربی))
به فکر اینکه پاد زهر داری ، زهر مخور. ((عربی))
برد باری دوای دنیاست. ((عربی
با اینکه خیلی زیاد می دانی با کلاهت مشورت کن. ((ارمنی))

بادوستت شام بخور ولی با او معامله مکن. ((ارمنی))
بدبختی و خوشبختی دو خواهرند. ((ارمنی))
بهتر است زن کور باشد تا خیلی زیبا. ((برمائی))
ببر بچه های خود رانمی خورد. ((برنئو))

باران همسر زمین است . ((عبری))
بدون زن ، خانه اقامتگاه شیطان بیش نیست. ((عبری))

بچه پزشک ، از دوا می میرد نه از بیماری.((عبری))

برای اینکه بزرگ باشی نخست کوچک باش. ((هندی))

باد آورده را باد همی برد ((فارسی))

برادران جنگ کنند دشمنان باور کنند. ((فارسی))

بالای سیاهی رنگی نیست. ((فارسی))

به کارهای زشت عادت مکن زیرا ترک آن دشوار است. ((فارسی))

برای عاشق بغداد دور نیست . ((آذربایجانی))

بر سوگند کسی که زیاد سوگند می خورد اعتماد مکن. ((آذربایجانی))

بازار نه پدر را می شناسد نه مادر را.((ترکی))
بخاطر یک گل سرخ ، باغبان نوکر هزار خار می شود.((ترکی))

برای مورچه چند قطره باران است . ((ژاپنی))
برای آدم خواب آلود ، بالش لازم نیست. (( افغانی (پشتو) ))

به زنی که ریش دارد از دور سلام کن.((اسپانیولی))

برای اینکه زندگی زنا شویی آرام باشد شوهر باید کر وزن باید کور باشد . ((اسپانیولی))

بگذار اول کسانی بروند که راه را بلدند. ((آلبانی))

با سگان بخور و با گرگان زوزه بکش . ((آلبانی))

برای بازرگان یک چشم کافی است ولی برای مشتری حتی صد چشم کم است. ((باسک))

به خاطر سایه الاغ که دعوا نمی کنند.(( انگلیسی))


برای خودت دعا کن ؛من سالمم. ((آلمانی))

بوسه مرد بی سیبیل مثل نان بی پنیر است. ((آلمانی))

یکبار بازی کردن بهتر از هیچ کار نکردن است. ((سوئیسی))

بهترین دوست انسان در آئینه است. ((اروپا))

برای بهانه گیر بهانه همیشه موجود است. ((ایتا لیایی))

برای دشمنی که در حال فرار است پلی از طلا بساز.((ایتالیایی))

به نسیه بخر وبه نقد بفروش. ((لاتینی))

بزرگترین محبت ها ، مهر مادر است ؛ بعد از آن مهر سگ است و بعد از آن مهر عشوقه.
((لهستانی))

بد بختی سوار بر اسب می آید و پیاده می رود.(( لهستانی))

بهار یک دوشیزه است ؛ تابستان یک مادر؛ خزان یک زن بیوه ، و زمستان یک پدر زن.
(( لهستانی))

به آب در صحرا و همچین به زن در خانه نبایستی اطمینان داشت.(( روسی ))

با گرگ دوستی کنید ولی همواره تبری در دست نگاهدارید. (( روسی))

برای تولد فقط یک طریق هست و برای مردن هزار طریق. ((طبرستانی))

بینی سگ همیشه سرد است. ((لیبو))

به کرم ابریشم برگ نشان ندهید. ((کنگوی بلژیک


نوشته شده توسط: | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 01:03 ق.ظ

Perfectly voiced genuinely! .
online pharmacies of canada canada medication prices canadian viagra legitimate canadian mail order pharmacies buy viagrow pro pharmacy canada online prescriptions canadian online pharmacies rated online pharmacies in usa canada online pharmacies medication canadian pharmacy meds
Cialis prices
دوشنبه 3 تیر 1398 06:56 ق.ظ

Well expressed without a doubt. !
cilas low dose cialis blood pressure generic cialis 20mg tablets we recommend cialis best buy cialis kaufen tadalafil 20mg comprar cialis 10 espa241a cialis daily reviews precios de cialis generico cialis 5 effetti collaterali
http://lethyled.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:56 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis prezzo di mercato buy brand cialis cheap buy cialis online nz cialis diario compra we like it cialis price cialis online costo in farmacia cialis deutschland cialis online cialis 10mg prix pharmaci we choice cialis uk
http://sundimo.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 07:24 ق.ظ

Many thanks! A lot of advice!

cialis authentique suisse cialis generico en mexico only now cialis 20 mg how to buy cialis online usa tadalafil 5mg prices on cialis 10 mg cialis venta a domicilio usa cialis online generico cialis mexico cialis cost
cialis italia gratis
جمعه 31 خرداد 1398 03:17 ب.ظ

Truly a good deal of fantastic advice.
tadalafil 20 mg prices for cialis 50mg cialis purchasing comprar cialis 10 espa241a tarif cialis france cialis professional yohimbe achat cialis en itali buy cialis cheap 10 mg cialis rezeptfrei cialis generisches kanada
http://achrehla.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:11 ب.ظ

Cheers. An abundance of info.

look here cialis order on line cialis italia gratis female cialis no prescription cialis para que sirve prix cialis once a da cialis from canada viagra vs cialis vs levitra generic cialis levitra tadalafil 20 mg tadalafil 10 mg
http://sumvesur.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:59 ق.ظ

Fantastic content. Regards!
we use it 50 mg cialis dose interactions for cialis cialis for sale south africa cialis sale online cialis official site precios de cialis generico cialis diario compra 5 mg cialis coupon printable tadalafil tadalafilo
Cialis pills
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:06 ب.ظ

Incredible a good deal of very good facts!
cilas cialis generico en mexico cialis 20 mg cut in half cialis pills in singapore cialis daily cialis dosage amounts cialis 20 mg cost cialis 20 mg cost cialis efficacit cialis online napol
http://wardhancei.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:42 ب.ظ

Wow a lot of wonderful advice!
tadalafil generic cialis online acheter du cialis a geneve walgreens price for cialis cialis great britain rx cialis para comprar achat cialis en europe cialis kamagra levitra walgreens price for cialis buy generic cialis
http://inkhepin.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:38 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
miglior cialis generico prescription doctor cialis cialis kaufen wo tadalafil 20 mg tadalafil generic 40 mg cialis what if i take cialis et insomni try it no rx cialis cialis generisches kanada cipla cialis online
we choice cialis uk
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:55 ق.ظ

Appreciate it. Lots of postings.

price cialis wal mart pharmacy online prescriptions cialis cialis tablets australia rezeptfrei cialis apotheke cialis online cialis 200 dollar savings card precios de cialis generico cialis lilly tadalafi cialis 20mg prix en pharmacie are there generic cialis
http://lokafe.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:35 ب.ظ

Truly a lot of beneficial facts.
india cialis 100mg cost enter site very cheap cialis cialis tablets cialis prezzo in linea basso tadalafil 20 mg cialis 20 mg cost cialis canadian drugs free generic cialis cialis great britain tadalafil tablets
Cialis canada
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:56 ق.ظ

You actually stated that fantastically!
cialis sale online cialis billig tadalafilo link for you cialis price cialis cost tadalafil generic we like it cialis soft gel click here to buy cialis cheap cialis tadalafil generic
http://stitodat.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 10:56 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it.
dosagem ideal cialis cialis 5 mg effetti collateral low cost cialis 20mg click now cialis from canada cialis flussig buy cialis online nz generic cialis 20mg tablets cialis coupons printable generico cialis mexico cialis generika in deutschland kaufen
cialis dose 30mg
جمعه 24 خرداد 1398 08:43 ق.ظ

Great forum posts. Appreciate it.
buy brand cialis cheap generic cialis review uk cialis prezzo al pubblico cialis arginine interactio cialis professional yohimbe sialis buy generic cialis canadian drugs generic cialis dosagem ideal cialis cialis efficacit
order cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:16 ب.ظ

Thank you, I like it!
cialis professional from usa wow look it cialis mexico how to buy cialis online usa cialis for bph cialis free trial free cialis tesco price cialis cialis 10 doctissimo precios cialis peru cialis prices in england
cialis wir preise
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:52 ق.ظ

Thanks a lot, Valuable information!
cialis online deutschland cialis daily new zealand il cialis quanto costa wow cialis tadalafil 100mg only now cialis 20 mg buy cialis online cheapest we use it cialis online store 5 mg cialis coupon printable buying brand cialis online cialis without a doctor's prescription
http://vesmali.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:54 ب.ظ

Point certainly applied..
costo in farmacia cialis cialis purchasing order cialis from india overnight cialis tadalafil only here cialis pills generic cialis soft gels usa cialis online cialis pas cher paris when will generic cialis be available cialis generika
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:35 ق.ظ

You've made your position quite nicely!.
only best offers 100mg cialis cialis 5 mg funziona buy cialis online cheapest cialis for sale south africa link for you cialis price generic cialis in vietnam wow cialis 20 look here cialis cheap canada cialis 20mg prix en pharmacie cialis 100mg suppliers
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:39 ق.ظ

Terrific content. Many thanks.
cialis price in bangalore cialis prices in england prices for cialis 50mg buy name brand cialis on line prix de cialis generic cialis at walmart cialis 5mg precios cialis peru cialis et insomni cost of cialis per pill
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 08:18 ب.ظ

Good forum posts. Cheers!
prices for cialis 50mg buy brand cialis cheap achat cialis en itali we recommend cialis info cost of cialis per pill cialis daily buy cialis online legal cialis pills boards cost of cialis cvs cialis 5 mg
http://canadianorderpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 04:15 ب.ظ

Appreciate it. Plenty of information.

drugs for sale on internet canadian viagra cialis from canada drugs for sale deep web drugstore online shopping canada medication canadian online pharmacies canadian pharcharmy online canadian pharmacies shipping to usa canadian pharmacy online 24
buy cialis delhi
جمعه 16 آذر 1397 01:13 ق.ظ

Kudos, I appreciate it!
cialis prices generic cialis pro generic low dose cialis cialis en 24 hora cialis coupon buy cialis uk no prescription purchase once a day cialis buy cialis online legal cialis taglich bulk cialis
buy cialis germany
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:46 ق.ظ

Really plenty of amazing facts.
female cialis no prescription cipla cialis online non 5 mg cialis generici cialis tablets australia buy cialis uk no prescription when can i take another cialis cialis 30 day sample discount cialis cialis generico postepay precios cialis peru
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:36 ق.ظ

You said this really well.
viagra cialis levitra online cialis cialis for sale in europa calis dose size of cialis price cialis per pill non 5 mg cialis generici cialis 20 mg cut in half cialis generique 5 mg enter site 20 mg cialis cost
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:09 ق.ظ

Wonderful knowledge. Thanks a lot!
cialis coupons cialis prices in england try it no rx cialis buy cialis online nz cialis 100 mg 30 tablet generic for cialis cialis cost cialis 20 mg cut in half cialis baratos compran uk cialis 20mg preis cf
buy cialis pills online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:10 ب.ظ

Thank you, I enjoy this!
il cialis quanto costa generico cialis mexico wow cialis 20 enter site very cheap cialis cialis tadalafil online viagra vs cialis free generic cialis cialis rezeptfrei sterreich usa cialis online generic for cialis
buy cheap cialis in canada
سه شنبه 13 آذر 1397 01:41 ق.ظ

You revealed that very well!
cialis flussig cialis kamagra levitra buy cialis cheap 10 mg we recommend cheapest cialis cialis australian price cialis 20 mg effectiveness cialis for sale in europa the best site cialis tablets look here cialis order on line costo in farmacia cialis
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 01:22 ق.ظ

Point certainly utilized.!
price cialis wal mart pharmacy acheter cialis kamagra cialis 5 mg achat cialis en suisse does cialis cause gout buy cialis cheap 10 mg cialis canada comprar cialis 10 espa241a cialis tablets australia enter site natural cialis
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:15 ب.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis 20 mg best price cialis professional yohimbe cialis patent expiration cialis uk next day cialis without a doctor's prescription cialis tablets cialis rezeptfrei cialis sans ordonnance generic cialis pro weblink price cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30